Nauka i Technika

Częstochowa: `Czas na staż` andndash; ruszył nabór

Miasto ogłosiło rekrutację do programu stażowego dla uczniów szkół technicznych i branżowych, który będzie dostępny dla blisko tysiąca uczestników z 16 szkół i 43 różnych kierunków kształcenia. Częstochowa pozyskała na ten cel 3,8 miliona złotych z europejskich funduszy.

Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk podkreśla, że Częstochowa od lat angażuje się w wspieranie szkolnictwa branżowego, zawodowego i praktycznej nauki zawodu, mając na celu ułatwienie młodym ludziom startu zawodowego. Zdaniem prezydenta, im więcej praktyk odbywa się w realnych warunkach pracy u częstochowskich pracodawców, tym lepiej uczniowie będą przygotowani do podjęcia zawodowych wyzwań i wyboru konkretnej pracy w przyszłości.

Nowy program stażowy oferuje uczestnikom stypendium w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę, jako nagrodę za poświęcony czas na naukę zawodu. Program ten ma na celu wspieranie młodych ludzi w zdobywaniu przydatnych umiejętności oraz motywowanie ich do skupienia się na praktycznej nauce zawodu w przedsiębiorstwach w Częstochowie. Nabór do programu odbywa się poprzez szkolnych koordynatorów.

Z projektu skorzystają także firmy, które otrzymają dodatkową pomoc w postaci stażystów. Zwiększony udział pracodawców w procesie dydaktycznym oznacza, że osoby zdobywające kluczowe umiejętności staną się w przyszłości cennymi pracownikami dla tych firm – powiedział zastępca prezydenta Piotr Grzybowski.

Prezes Frank-Cars Częstochowa, Franciszek Pietraszko, potwierdza duże potrzeby szkoleniowe uczniów oraz konieczność pełnego wyposażenia do firmowych szkoleń.

Podczas realizacji kilku edycji projektu „Zawodowa współpraca”, miasto zdołało nawiązać współpracę z ponad 100 pracodawcami.

Arkadiusz Maślanka, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych, podkreśla, że praktyki u pracodawców to kontakt z realnym stanowiskiem pracy, co szkoła nie zawsze jest w stanie zapewnić. Jego uczniowie zaczęli już zgłaszać się do udziału w projekcie, co uznaje za szczególnie cenne.

Według Wojciecha Grabieca, młodzi ludzie często nie wiedzą, czym chcieliby się zajmować w przyszłości. Dlatego staż i praktyki mogą być kluczem do podjęcia właściwej decyzji – twierdzi uczeń Zespołu Szkól Technicznych i przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta w Częstochowie.

Projekt „Czas na staż” jest częścią programu „Teraz Lepsza Praca” realizowanego przez miasto. Całkowita wartość projektu wynosi 4,2 mln zł, z czego 3,8 mln zł pochodzi z dofinansowania. Przewidziano organizację staży uczniowskich dla 957 uczniów, w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staże będą trwały 150 godzin i odbywały się u różnych pracodawców. W programie weźmie udział 16 szkół technicznych i branżowych I stopnia, oferujących 43 kierunki kształcenia. Projekt potrwa do sierpnia 2027 roku, a rekrutacja na staże trwa do 27 marca br. i będzie powtarzana w kolejnych latach szkolnych.

W ramach projektu, poza stypendium, pokryte zostaną koszty zakupu niezbędnych materiałów i narzędzi, szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu, badań lekarskich (jeśli są wymagane) oraz wynagrodzenia opiekuna stażysty.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

Rekrutacja do projektu „Czas na staż” jest teraz otwarta. Aby dowiedzieć się więcej i zgłosić swoje zainteresowanie, odwiedź stronę: https://www.czestochowa.pl/rekrutacja-do-projektu-czas-na-staz

Wykaz kierunków kształcenia objętych projektem stażowym:

 • technik programista
 • technik informatyk
 • technik teleinformatyk
 • technik grafiki i poligrafii cyfrowej
 • technik fotografii i multimediów
 • technik ekonomista
 • technik rachunkowości
 • technik handlowiec
 • technik spedytor
 • technik logistyk
 • technik przemysłu mody
 • technik reklamy
 • technik stylista
 • technik usług fryzjerskich
 • technik aranżacji wnętrz
 • technik architektury krajobrazu
 • technik organizacji turystyki
 • technik hotelarstwa
 • hotelarz
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • kucharz
 • kelner
 • technik budownictwa
 • technik inżynierii sanitarnej
 • monter sieci i instalacji sanitarnych
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
 • monter konstrukcji budowlanych
 • technik transportu drogowego
 • technik elektronik
 • technik elektryk
 • elektryk
 • technik mechanik
 • technik mechanik lotniczy
 • technik mechatronik
 • technik pojazdów samochodowych
 • kierowca mechanik
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • operator obrabiarek skrawających
 • technik geodeta
 • technik robotyk
 • drukarz offsetowy
 • technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego

Na podstawie informacji z Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju Urzędu Miasta Częstochowy


Pochodzenie informacji: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.
Exit mobile version