Polityka

Śląsk zasilony 650 mln zł na zeroemisyjny tabor kolejowy – komunikat Ministra M. Laska

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało, że Województwo Śląskie zostanie dofinansowane w ramach funduszy europejskich kwotą ponad 652 mln zł na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego. To inwestycja o łącznej wartości blisko 1 mld zł, która zapewni znacznie większy komfort podróży pasażerom, a także wesprze transformację środowiskową i ekologiczną regionu.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło wsparcie finansowe w wysokości 652 mln zł dla Województwa Śląskiego na zakup zeroemisyjnego taboru kolejowego. Wartość tej inwestycji wynosi prawie 1 mld zł. Nowy tabor pozytywnie wpłynie na komfort podróży pasażerów, a także przyczyni się do osiągnięcia celów środowiskowych i ekologicznych regionu.

W czwartek Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił swoją decyzję o wyborze projektu dotyczącego zakupu zeroemisyjnego taboru kolejowego. Inwestycja ta będzie należeć do programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego, mającego na celu przyspieszenie rozwoju regionu w latach 2021-2027.

Śląsk zamierza wprowadzić innowacyjne rozwiązania w zakresie transportu zrównoważonego. Maciej Lasek, wiceminister funduszy i polityki regionalnej, wskazał, że transport kolejowy aglomeracyjny i regionalny będzie stanowić podstawę transportu w regionie. Informację o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich potwierdził na konferencji prasowej.

Dzisiejszy dzień to niezwykle ważne wydarzenie dla regionu, gdyż jest to symboliczne przedstawienie skutków wykorzystania środków unijnych. W ramach wdrażania programu regionalnego, na sumę 2 mld zł, skierowaliśmy swoje wsparcie w kierunku inwestycji związanych z zakupem taboru kolejowego dla Kolei Śląskich oraz na wspieranie małych i średnich firm, które są istotnym elementem naszej gospodarki. Przedsiębiorcy odgrywają bowiem ogromną rolę w niezwykle ważnym procesie rozwoju naszego regionu, ponieważ to właśnie oni generują miejsca pracy – powiedział Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Unia Europejska odgrywa bardzo ważną rolę w naszej codzienności, ponieważ w ostatnich dwóch dekadach jej wsparcie w postaci środków finansowych pozwoliło na znaczące ulepszenie jakości naszego życia. To właśnie dzięki tym funduszom mamy możliwość doświadczenia pozytywnych zmian inwestycyjnych – podkreślał wojewoda śląski Marek Wójcik.

Transport będzie kluczowym elementem w najnowszych inwestycjach UE, ze wsparciem finansowym na poziomie 1 mld zł. Inwestycje w transporcie zapewnią nie tylko poprawę układu komunikacyjnego, ale także pozytywne skutki dla przedsiębiorców – powiedział przewodniczący Sejmiku Województwa Mirosław Mazur.

Minister Maciej Lasek wyraził przekonanie, że środki unijne będą wykorzystane na zakup nowoczesnego, sprawnego i ekologicznego taboru kolejowego, przystosowanego do wymagań osób z niepełnosprawnościami.

Środki europejskie przeznaczone na transport kolejowy na Śląsku przyczynią się do poprawy komfortu podróżowania pasażerów oraz do trwałego zrównoważenia środowiskowego i ekologicznego regionu – zauważył wiceminister Maciej Lasek.

Wiceszef MFiPR podkreślił, że inwestycje na Śląsku są niezbędne dla powodzenia procesu przemian energetycznych i przemysłowych całego kraju. – Śląsk to kluczowy region dla przyszłości Polski. Dlatego też konieczne jest wsparcie tego procesu, korzystając z dostępnych źródeł zarówno europejskich, jak i krajowych – podkreślił wiceminister.

Śląsk zostanie wyposażony w 26 jednostek najnowocześniejszego taboru kolejowego o niskich emisjach. Projekt ten jest strategicznym wymiarem programu Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027 (FESL 21-27). Unijne dofinansowanie w wysokości 652 194 999,98 zł, w połączeniu z wkładem własnym projektu wynoszącym 315 000 000,02 zł, umożliwi realizację tego przedsięwzięcia.

W ramach realizacji projektu województwo śląskie zakupi 26 sztuk nowoczesnego, energooszczędnego i zeroemisyjnego taboru kolejowego, dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do realizacji projektu zostanie powołana spółka Koleje Śląskie, która będzie odpowiedzialna za wdrożenie tego inwestycji.

Nowy tabor będzie wykorzystywany do obsługi najpopularniejszych tras komunikacyjnych województwa śląskiego, takich jak S1 (Gliwice – Katowice – Częstochowa), S31 (Katowice – Mysłowice – Oświęcim), S4 (Katowice – Tychy Lodowisko), S7 (Katowice – Rybnik – Racibórz) oraz S8 (Katowice – Tarnowskie Góry – Lubliniec).

Śląskiego na celowniku Funduszy Europejskich 2021-2027

Dzięki programowi regionalnemu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 (FESL 21-27) województwo śląskie otrzyma prawie 5,1 mld euro na lata 2021-2027. Jest to najwyższa dotacja w całej Unii Europejskiej i największy program regionalny w Polsce.

Śląsk jest największym europejskim obszarem górniczym, który aktywnie działa. Dlatego też region skorzysta z największej pojedynczej alokacji z Europejskiego Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w ramach programu regionalnego dla Śląska. W wyniku tego województwo otrzyma 2,2 mld euro do wykorzystania na działania związane z łagodzeniem skutków transformacji energetycznej.

Środki budżetowe przeznaczone na wsparcie realizacji śląskiego programu regionalnego w latach 2021-2027 wynoszą ponad 1 mld zł.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, PAP SA nie zmienia treści komunikatów, jakie są publikowane na stronie, a nadawca komunikatu ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.