Biznes i finanse

Komunikat KNF

W głosowaniu udział wzięli:

– Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego

– Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

– Marcin Mikołajczyk – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

– Krystian Wiercioch – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

– Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych

– Wojciech Dyduch – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

– Sebastian Potyralski – Przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki

– Paweł Szałamacha – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego

– Maciej Tomczak – Przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów

– Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego

1. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

– Konrada Jarosława Jędroszki na stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Skalmierzycach

– Jarosława Stanisława Pawelca na stanowisko Prezesa Zarządu Wschodniego Banku Spółdzielczego w Chełmie

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie:

– Międzypowiatowego Banku Spółdzielczego w Myszkowie z Bankiem Spółdzielczym w Koszęcinie

– Banku Spółdzielczego Ziemi Łowickiej w Łowiczu z Bankiem Spółdzielczym w Teresinie

Połączenia odbywają się za zgodą banków przejmowanych i przejmujących, wyrażoną w stosownych uchwałach podjętych przez ich organy statutowe.

3. Komisja zapoznała się z:

– informacją na temat ryzyka prawnego dotyczącego portfela walutowych kredytów mieszkaniowych – informacja cykliczna kwiecień 2022

– informacją w sprawie wywiązywania się przez inwestorów ze zobowiązań składanych w postępowaniach w związku z nabyciem akcji banku oraz utworzeniem banku krajowego (według stanu na 31 grudnia 2021 r.)

– informacją w sprawie projektu Rekomendacji dla zakładów ubezpieczeń dotyczących oceny odpowiedniości ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym

– raportem na temat procesu BION towarzystw funduszy inwestycyjnych za 2021 r.

kom abs/


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.