Polityka

Projekty z programu grantowego PSE wzmocnią Śląsk

To już czwarta odsłona programu PSE „WzMOCnij swoje otoczenie”, którego celem jest wspieranie realizacji lokalnych projektów związanych z rozwojem infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz zapewnienie pomocy finansowej w ich wdrożeniu. W tegorocznej edycji PSE wsparły realizację pomysłów samorządów i lokalnych organizacji łączną kwotą ok. 4,6 mln zł.

„Projektów realizowanych dzięki programowi >>WzMOCnij swoje otoczenie<< stale przybywa. Co roku rosną też potrzeby lokalnych społeczności i pojawiają się nowe wyzwania. Dlatego w każdej edycji zwiększamy zasięg naszego programu i liczbę gmin, które mogą brać w nim udział. Program realizujemy już po raz czwarty w całej Polsce, a drugi na Śląsku” – mówi Rafał Jaros z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. „W tym roku przekazaliśmy granty o wartości ponad 4,6 miliona złotych. Środki te trafiły do instytucji, które najlepiej wiedzą, jakie inicjatywy są najbardziej potrzebne lokalnym społecznościom” – uzupełnia.

Beneficjenci programu z województwa śląskiego postanowili zadbać o bezpieczeństwo i edukację. „Cieszymy się, że na Śląsku jest tak wielu ludzi, którzy chcą zmieniać swoją okolicę. Dzięki temu powstały wyjątkowe projekty, które posłużą mieszkańcom na długie lata” – wskazuje Rafał Jaros.

Ochotnicza Straż Pożarna Pławniowice dzięki grantowi w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zaopatrzyła się w cztery komplety ubrań specjalnych, niezbędnych do przeprowadzania skutecznych akcji ratowniczo-gaśniczych. Również OSP Górki-Stany zakupiła dla swojej jednostki sprzęt ratowniczy i odzież ochronną.

Fundacja Ogniwo z Jastrzębia Zdroju za pieniądze z programu PSE kupiła aparat dwukanałowy EEG Biofeedback, co umożliwiło stworzenie w siedzibie fundacji miejsca do terapii dzieci i osób dorosłych z problemami neurologicznymi.

Wśród laureatów IV edycji programu jest również Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kośmidrach oraz Szkoła Podstawowa SPSK w Kłobucku. ZSP stworzył dla swoich uczniów pracownię kulinarną „Kuchcikowo”, a SPSK, dzięki grantowi pozyskanemu przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół, wzbogaciła się o pracownię matematyczno-fizyczną.

Idea programu PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu to samorządy, ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę, ubiegając się o granty w wysokości do 20 tys. zł. Tegoroczna edycja programu objęła swoim zasięgiem 167 samorządów w całej Polsce. Część projektów została już zrealizowana i ich efekty przynoszą korzyści dla wielu społeczności, a rezultaty pozostałych inicjatyw poznamy do końca 2022 roku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Na Śląsku PSE realizują inwestycje polegające m.in. na budowie linii 2 x 400 kV Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl oraz na kanale programu „Wzmocnij swoje otoczenie” w serwisie YouTube – TUTAJ.

Źródło informacji: PAP MediaRoom


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.