Biznes i finanse

Rządowe wsparcie dla budowy Obwodnicy Raciborza – jak to wpłynie na miasto?

Ministerstwo Infrastruktury ogłasza:

23 sierpnia 2023 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber podpisał umowę z Rządowym Funduszem Rozwoju Dróg (RFRD) w celu dofinansowania budowy obwodnicy Raciborza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w województwie śląskim. Kwota dofinansowania w ramach tej umowy wynosi 72 mln zł, a całkowita wartość zadania to 120 mln zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg pozwala na wsparcie lokalnych inicjatyw, które mają na celu poprawę jakości życia w całym kraju. Województwo śląskie otrzyma dofinansowanie na budowę, rozbudowę i przebudowę odcinków dróg, ulic miejskich oraz na sześć obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich. Inwestycje te zapewnią lepsze bezpieczeństwo i wygodę podróżowania, a także usprawnią komunikację na terenie województwa śląskiego. W związku z tym, wiceminister infrastruktury Rafał Weber zaznaczył, że wszystkie te działania sprawią, że Polacy z małych ojczyzn będą mogli cieszyć się wyższym standardem życia.

Północno-zachodnia obwodnica Raciborza będzie miała około 5 km długości i poprowadzona jest w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416. Ma być oddana do użytkowania w IV kwartale 2027 roku.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg umożliwi realizację sześciu obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich i miast na prawach powiatu.

Zarząd Województwa Śląskiego złożył trzy wnioski, a w trzech miastach na prawach powiatu będą zrealizowane inne obwodnice.

Kwota dofinansowania dla budowy północno-zachodniej obwodnicy Raciborza w ciągu DW416 wynosi ok. 72 mln zł, a całkowita wartość zadania to ok. 120 mln zł.

Natomiast dofinansowanie dla budowy obwodnicy Zabrza w ciągu DW921 wraz z rozbudową ul. Hagera wynosi około 61,5 mln zł, a całkowita wartość zadania to około 123 mln zł (umowa podpisana 10.08.2023 r.).

W ramach rządowego programu inwestycyjnego dofinansowanie otrzymały dwa ważne projekty infrastrukturalne: budowa obwodnicy Koziegłów (kwota 100 mln zł) oraz budowa drogi Racibórz – Pszczyna oraz dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 (kwota 100 mln zł). Umowa dotycząca tego zadania została podpisana 24.08.2022 r.

Realizacja tych projektów przyczyni się do poprawy warunków przewozu osób i towarów w regionie, a także przyczyni się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego.

Przebudowa DW408

W ramach realizacji zadania przebudowy drogi DW408 w obrębie województwa śląskiego, w pierwszym etapie, dofinansowanie z RFRD w wysokości 81 mln zł, przeznaczone zostało na budowę obwodnicy Sośnicowic. Planowany termin oddania tego odcinka do użytkowania to IV kwartał 2022 r.

Budowa obwodnicy w Rudzie Śląskiej

Jednym z zadań miejskich na liście inwestycji zatwierdzonych przez Prezesa Rady Ministrów do dofinansowania z RFRD jest budowa obwodnicy w Rudzie Śląskiej, od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli. Realizacja inwestycji o długości ponad 4 km ma na celu ułatwienie komunikacji na terenie miasta. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to IV kwartał 2023 r. Wnioskodawca, miasto Ruda Śląska, otrzymał dofinansowanie tej inwestycji z RFRD w wysokości 100 mln zł.

Budowa endoprotezy w Katowicach

W ramach realizacji zadania modernizacji infrastruktury medycznej w Katowicach, RFRD dofinansuje budowę nowoczesnego, w pełni zautomatyzowanego endoskopowego centrum operacji. Projekt pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na zabiegi i zapewni pacjentom lepszy dostęp do świadczeń medycznych. Planowany termin oddania zadania do użytkowania to IV kwartał 2024 r. Wnioskodawca, szpital w Katowicach, otrzymał dofinansowanie tej inwestycji z RFRD w wysokości 20 mln zł.

Zadanie zakłada budowę komunikacji dla terenu Nowego Muzeum Śląskiego, międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, obejmującej:

• Rondo na połączeniu ul. Katowickiej i ul. Dobrowolskiego,

• Ul. 14 KDL,

• Ul. 19 KDL,

• Ul. 18 KDL,

• Drogę Północną.

• Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej (połączenie ul. Gospodarczej z ul. Porcelanową) – prace budowlane;

• Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej – prace budowlane;

• Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna – prace budowlane;

• Wybudowanie układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88 – prace budowlane;

• Połączenie ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego – prace budowlane.

Łączna wartość środków RFRD przeznaczonych na dofinansowanie realizacji 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu, które są siedzibami wojewody lub sejmiku województwa, wynosi 382,4 mln zł.

RFRD to program finansowania rządowego, który w latach 2019-2023 ma na celu zrealizowanie 722 zadań gminnych i powiatowych na 934 km dróg lokalnych w województwie śląskim. Łączna wartość przyznanych środków RFRD wyniosła prawie 1 mld zł.

Poprzez wsparcie finansowe RFRD, ogół mieszkańców województwa śląskiego korzysta z poprawy stanu lokalnych dróg. Program zapewnia lepszy dostęp do szkół, placówek zdrowotnych, sklepów, a także umożliwia dostarczenie towarów i usług w regionie.

• Budowa nowego mostu drogowego w Sędziszowie Małopolskim wraz z przebudową połączenia drogowego z DK94. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2021-2023 i przewiduje dofinansowanie z RFRD w wysokości ponad 11 mln zł.

• Budowa nowego mostu drogowego wraz z przebudową połączenia z DW947 i drogami powiatowymi 4480S i 4480K w Porąbce. Zadanie realizowane przez Powiat Bielski w latach 2021-2024 otrzyma dofinansowanie z RFRD w wysokości ponad 21 mln zł.

W ciągu ostatnich 4 lat Ministerstwo Infrastruktury przyznało dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Rozwoju Drogowego (RFRD) dla 663 zadań drogowych w woj. śląskim. W 2019 r. 244,8 mln zł przekazano na 202 zadania o łącznej długości 215,7 km, natomiast w 2020 r. 160,8 mln zł wsparło 121 zadań o długości 146,5 km. W 2021 r. 149 mln zł dla 109 zadań o długości 170 km, a w 2022 r. 150 mln zł dla 123 zadań o długości 191 km i 139 mln zł dla 87 zadań o długości 128 km. W 2021 r. dodatkowo przekazano 7,3 mln zł na 31 zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, natomiast w 2023 r. prawie 53 mln zł zostało przyznane na 49 zadań remontowych dróg powiatowych i gminnych.

Wśród wsparcia z RFRD znajdują się również zadania mostowe. Przykładem może być Powiat Bielski, który w latach 2021-2024 otrzyma dofinansowanie w kwocie ponad 23 mln zł na rozbiórkę tymczasowej przeprawy mostowej i budowę nowego mostu na Sole, wraz z przebudową połączenia drogowego z DW948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w Porąbce. W Sędziszowie Małopolskim natomiast w latach 2021-2023 planowana jest budowa nowego mostu drogowego wraz z przebudową połączenia drogowego z DK94, zaś dofinansowanie od RFRD wynosić będzie ponad 11 mln zł. Ponadto, Powiat Bielski otrzyma dofinansowanie w wysokości ponad 21 mln zł na budowę nowego mostu drogowego wraz z przebudową połączenia z DW947 i drogami powiatowymi 4480S i 4480K w Porąbce.

Łącznie wsparcie z RFRD pozwoliło na realizację 663 zadań drogowych w woj. śląskim w ciągu ostatnich 4 lat, co wpłynęło na poprawę bezpieczeństwa i jakości drogowej infrastruktury w regionie.

Most nad Odrą w ciągu drogi wojewódzkiej nr 421 wybuduje Województwo Śląskie w latach 2024-2027. Do realizacji tego przedsięwzięcia zostanie przeznaczone 270 mln zł z RFRD.

Łączna wartość dofinansowania 13 projektów mostowych przeprowadzonych w latach 2020-2023 wynosi 1,35 mld zł, co stanowi około 80% całkowitej wartości tych inwestycji ocenianej na 1,7 mld zł.

Serwis PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania żadnych zmian w ich treści. Odpowiedzialność za zawarte w komunikacie treści ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.