Polityka

Ustawa Kamilki – nowe przepisy już w życiu!

W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, że od dzisiaj obowiązuje Ustawa Kamilka!

Ustawa Kamilka wprowadza nowe przepisy do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, mające na celu wzmocnienie ochrony dzieci przed przemocą.

Ustawa Kamilka jest ważnym krokiem w kierunku lepszej ochrony praw dzieci i ich bezpieczeństwa.

Pamięć o tragedii Kamilka z Częstochowy została wyrażona przez złożenie projektu ustawy do Sejmu w maju 2023 roku. Projekt zyskał głębokie poparcie 441 posłów, a 28 lipca został zatwierdzony przez Sejm. Następnie, na początku sierpnia, podpis Prezydenta RP Andrzeja Dudy dopełnił formalności.

Ustawa wprowadza nowe, surowe przepisy dotyczące przemocy w rodzinie oraz ustalenia, aby zapewnić bezpieczeństwo każdemu dziecku w Polsce.

Ministerstwo Sprawiedliwości, pod przewodnictwem wiceministra Marcina Romanowskiego, współpracowało z psychologami, instytucjami rządowymi, organizacjami społecznymi i ekspertami UNICEF w celu przygotowania nowych rozwiązań legislacyjnych na rzecz zwalczania przemocy wobec dzieci. Efektem tych działań jest kampania informacyjna, która rozpocznie się we wrześniu. Będą w niej zawarte materiały informacyjne i spoty, a także debaty ekspertów i konferencja poświęcona tematowi przemocy wobec najmłodszych, mająca na celu zwiększenie świadomości na ten temat.

Korzyści dla dziecka są ogromne: szkolenia mają na celu umożliwienie sędziom lepszego zrozumienia sytuacji i potrzeb dziecka oraz zapewnienie, że jego interesy będą chronione w postępowaniu sądowym.

Szkolenia te stanowią niezbędny krok w kierunku ochrony najsłabszych i zapewnieniu, że ich prawa będą uszanowane. Jest to także ważny element w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, w którym dzieci są otoczone należytą ochroną i bezpieczeństwem.

Ministerstwo Sprawiedliwości ma zamiar powołać Zespół do Spraw Ochrony Małoletnich, który będzie składał się z przedstawicieli rządu, instytucji naukowych, organizacji pozarządowych, a także kościołów i związków wyznaniowych. Zespół otrzyma swoje oficjalne zatwierdzenie we wrześniu, a jego zasady działania zostaną ujęte w odpowiednim rozporządzeniu.

Ustawa Kamilka wprowadziła zmiany w zakresie ochrony przed przemocą, w tym wdrożenie procedury Serious Case Review. Polega ona na bardziej szczegółowym badaniu najtragiczniejszych przypadków przemocy wobec najmłodszych. Dzięki temu możliwe będzie wyjaśnienie, dlaczego nikt nie zareagował w porę i jak zapobiegać takim sytuacjom w przyszłości.

Ustawa Kamilka wzmocniła również system ochrony przed przemocą. Wytyczone zostały standardy przeprowadzania Serious Case Review, aby dokładnie zbadać każdy przypadek przemocy wobec dzieci. Poprzez zidentyfikowanie sytuacji, w których doszło do przemocy, możliwe będzie wdrożenie działań zapobiegawczych, w celu zminimalizowania podobnych sytuacji w przyszłości.

W celu przeprowadzenia szczegółowej analizy zdarzeń, w wyniku których dziecko poniosło śmierć lub doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, minister sprawiedliwości powoła specjalny zespół ekspercki. Skład ten uwzględni siedmiu ekspertów z dziedzin prawa, pediatrii, psychologii, psychiatrii, pedagogiki, socjologii oraz pracy socjalnej albo resocjalizacji. Dodatkowo, ustawa pozwala na włączenie do zespołu eksperta z terenu miejsca zamieszkania pokrzywdzonego dziecka.

Uregulowanie obowiązków

Konieczne jest wprowadzenie wymogu, aby instytucje, takie jak szkoły, szpitale i obiekty turystyczne, przestrzegały Standardów Ochrony Małoletnich. Dzięki temu rodzice będą mieć pewność, że ich dzieci będą w bezpiecznych rękach, gdy znajdą się poza domem. W ten sposób ureguluje się obowiązki instytucji wobec małoletnich.

Sieć Pomocy Pokrzywdzonym prowadzona jest w ramach Funduszu Sprawiedliwości, by zapewnić pomoc najmłodszym. Ministerstwo Sprawiedliwości i eksperci wspierają proces tworzenia strategii, która ma na celu zwalczanie przestępczości seksualnej wobec dzieci. Oczekuje się, że przyjęcie jej przez rząd nastąpi we wrześniu.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości informuje, że wszystkie komunikaty są publikowane w serwisie PAP bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe, to nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść.

PAP zapewnia, że wszystkie komunikaty są publikowane w czystej postaci, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości uprzejmie informuje, że wszystkie materiały przekazywane do serwisu PAP są publikowane bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść, zgodnie z zapisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.