Polityka

MS: Oficerom Służby Więziennej wręczone powołania przez wiceministra sprawiedliwości

Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś dokonał 28 marca br. wręczenia powołania na stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach podpułkownikowi Maciejowi Koniorowi.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, Minister Sprawiedliwości powołał również płk. Łukasza Górnego na stanowisko Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Nowy Komendant Centralny objął również funkcję przewodniczącego Rady Komendantów Ośrodków Szkolenia SW.

Pułkownik Łukasz Górny służy w Służbie Więziennej od 1 maja 2001 roku i posiada wykształcenie w zakresie prawa, które zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na Uniwersytecie Warszawskim (prawa i wolności człowieka) oraz Uniwersytecie Wrocławskim (prawo karne wykonawcze). Jego bogate doświadczenie obejmuje między innymi funkcję Dyrektora Aresztu Śledczego w Częstochowie, od marca 2013 roku oraz stanowisko Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach, obejmowane od 23 marca 2020 roku.

Maciej Konior, jako absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego z wykształceniem prawniczym, służy w SW od maja 2009 roku. Przez ten czas zajmował szereg stanowisk, w tym młodszego inspektora działu kadr, młodszego inspektora działu ochrony oraz zastępcy kierownika tego działu. We wrześniu 2019 r. został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora w Zakładzie Karnym w Raciborzu, a 1 marca 2020 roku objął stanowisko dyrektora tego zakładu.

Serwis PAP publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, zachowując oryginalną formę dostarczoną przez nadawcę. Nadawca odpowiada za treść komunikatów, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.