Biznes i finanse

Rządowe Inwestycje w Poprawę Infrastruktury Drogowej na Śląsku

10 sierpnia 2023 r. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że wiceminister Andrzej Bittel podpisał umowy o dofinansowanie inwestycji w województwie śląskim, którym rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (RFRD) przyznał wsparcie. Inwestycje te mają na celu poprawę układu komunikacyjnego Katowic i okolic, w tym budowę obwodnicy Zabrza i rozbudowę ul. Hagera.

Wiceminister Andrzej Bittel wyraził przekonanie, że rządowe dofinansowanie tych inwestycji przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, ułatwienia transportu i zwiększenia atrakcyjności terenów mieszkaniowych i usługowych.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to strategiczne narzędzie, które umożliwia wsparcie dla lokalnych inicjatyw, a także wzmocnienie infrastruktury drogowej na terenie województwa śląskiego. Minister Infrastruktury Andrzej Bittel podkreślił, że dofinansowanie z Funduszu obejmie prace budowlane, rozbudowę lub przebudowę odcinków dróg i ulic miejskich, a także sześć obwodnic drogowych. Realizacja tych inwestycji będzie miała pozytywny wpływ na bezpieczeństwo i komfort podróżowania po drogach samorządowych.

RFRD – inwestycje miejskie w Katowicach

Miasto Katowice jest beneficjentem dofinansowania z RFRD na budowę nowych układów drogowych, koniecznych do skomunikowania terenów mieszkaniowych i usługowych. Inwestycja o łącznej długości 3 km zapewni ciągłość i spójność istniejących dróg. Główny cel to podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez ułatwienie transportu. Umowa z RFRD przewiduje dofinansowanie w kwocie 30 mln zł, a planowany termin oddania zadania do użytkowania to I kwartał 2025 r.

Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac na odcinkach komunikacji: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Włączając w to: ul. Dobrowolskiego i rondo na połączeniu ul. Katowickiej i ul. Dobrowolskiego, ul. 14 KDL, ul. 19 KDL, ul. 18 KDL, oraz tzw. drogę Północną – budowa.

Nasza oferta obejmuje wykonanie prac wymienionych wyżej, zgodnie z najnowszymi standardami budowlanymi. Będziemy wykorzystywać najnowocześniejsze materiały, aby zapewnić najwyższą jakość usług.

Realizacja przygotowania terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Gospodarczej (połączenie ul. Gospodarczej z ul. Porcelanową) wymaga budowy;

Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka i ul. Deszczowej będzie wymagało budowy;

Przedłużenie ul. Mickiewicza do ul. Grundmanna wymaga budowy;

Budowa układu drogowego w rejonie ul. Tysiąclecia 88 wymaga budowy;

Połączenie ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wymaga budowy;

Środki RFRD przeznaczone na dofinansowanie 18 inwestycji w miastach na prawach powiatu będących siedzibą wojewody lub sejmiku województwa to 382,4 mln zł.

Ogłoszona właśnie kwota dofinansowania z Regionalnego Funduszu Rozwoju Drogowego (RFRD) na budowę obwodnicy Zabrza w ciągu drogi wojewódzkiej nr 921, wraz z modernizacją ul. Hagera, wynosi 61,5 mln zł, a całkowity koszt inwestycji to 123 mln zł. Obwodnica ma mieć ok. 4 km długości i ma zostać oddana do użytkowania w IV kwartale 2028 roku.

Realizacja tej inwestycji stanowi ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa i komfortu jazdy na tym odcinku drogi. Będzie się również przyczyniać do zmniejszenia natężenia ruchu w centrum Zabrza, zapewniając mieszkańcom miasta szybszy i bezpieczniejszy dojazd.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg zapewni wsparcie finansowe dla sześciu zadań obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, które zostaną uskutecznione w Śląskim Województwie. Trzy z nich to projekty zgłoszone przez Zarząd Województwa Śląskiego, a pozostałe trzy to zadania w miastach na prawach powiatu.

Realizacja północno-zachodniej obwodnicy Raciborza w ciągu DW416 została dofinansowana kwotą 72 mln zł, a całkowita wartość zadania wynosi 120 mln zł;

Rozbudowa ul. Hagera, a także budowa obwodnicy Zabrza zostały dofinansowane kwotą 100 mln zł;

Dofinansowanie na budowę obwodnicy Koziegłów wyniosło 100 mln zł;

Podpisana 24.08.2022 r. umowa o dofinansowanie z RFRD na budowę drogi Racibórz – Pszczyna, a także dokończenie budowy południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW 935 wynosi 100 mln zł.

W ramach przebudowy DW408 na odcinku od Gliwic do granicy województwa, pierwszy etap obejmuje budowę obwodnicy Sośnicowic, która otrzymała dofinansowanie w kwocie 81 mln zł.

Kolejnym przedsięwzięciem jest budowa obwodnicy w Rudzie Śląskiej, od Drogowej Trasy Średnicowej do ul. Goduli, która otrzymała dofinansowanie z RFRD w wysokości 100 mln zł.

Środki RFRD przyznane w latach 2019-2023 na realizację 722 zadań gminnych i powiatowych na 934 km dróg lokalnych w województwie śląskim wyniosły prawie 1 mld zł.

W ramach tych działań zostały wykonane prace remontowe na drogach lokalnych w wielu gminach.

W 2019 roku 244,8 mln złotych zostało przeznaczone na 202 zadania o łącznej długości 215,7 km.

Kolejnym rokiem wsparcia był 2020, kiedy to przeznaczono 160,8 mln złotych na 121 zadań o długości 146,5 km.

W 2021 roku zaplanowano 149 mln zł na 109 zadań o długości 170 km.

W 2022 roku 150 mln złotych zostanie przeznaczone na 123 zadania o długości 191 km.

Na 87 zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych przeznaczono w 2021 roku 7,3 mln złotych, natomiast w 2023 roku na 49 zadań polegających na remoncie dróg gminnych i powiatowych przyznano prawie 53 mln zł.

Natomiast w 2023 roku 139 mln złotych zostanie przeznaczone na 87 zadań o długości 128 km.

W ramach RFRD – zadania mostowe – Powiat Bielski otrzymał dofinansowanie na realizację zadania polegającego na rozbiórce tymczasowej przeprawy mostowej i budowie nowego mostu na Sole. Połączenie drogowe z DW948 i drogami powiatowymi 4480S i 1456S w Porąbce zostanie przebudowane, a całe zadanie zostanie zrealizowane w latach 2021-2024 za pomocą ponad 23 mln zł wsparcia z RFRD.

Realizacja tego zadania mostowego za pomocą funduszy z RFRD przyczyni się do wzmocnienia infrastruktury drogowej w regionie, poprawienia bezpieczeństwa i wygodnych warunków przemieszczania się w tamtejszym terenie.

Powiat Bielski wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego będzie dążył do jak najszybszej realizacji zadania, aby mieszkańcy i użytkownicy drogi mogli szybko cieszyć się wyremontowanym mostem oraz wygodnymi warunkami podróżowania.

Realizacja projektu budowy mostu nad Odrą w ramach drogi wojewódzkiej nr 421 będzie trwała od 2024 do 2027 roku. Województwo Śląskie pozyskało dofinansowanie z RFRD w wysokości przekraczającej 270 mln zł.

Dofinansowanie 13 zadań mostowych, które zostały zgłoszone w naborach w latach 2020-2023, wynosi łącznie 1,35 mld zł. Łączna wartość tych inwestycji wynosi aż 1,7 mld zł.

PAP SA nie wprowadza żadnych zmian do treści komunikatów publikowanych w serwisie PAP, zgodnie z wersją dostarczoną przez ich nadawcę. Autor komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść zgodnie z przepisami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Źródło: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.