Biznes i finanse

Decyzje ZRID andndash; plany na 2024 rok

W bieżącym roku GDDiK planuje złożenie wniosków o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 33 odcinków dróg krajowych o łącznej długości ponad 466 km. Do tej pory otrzymała trzy decyzje ZRID dla odcinków o łącznej długości 35,5 km. Ponadto przewiduje uzyskanie decyzji ZRID dla 40 odcinków o długości około 496 km w 2024 roku.

Decyzja ZRID jest sygnałem do rozpoczęcia robót w ramach inwestycji drogowej.

W przypadku realizacji inwestycji drogowej w systemie Projektuj i buduj, po otrzymaniu Koncepcji programowej (KP) lub Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami KP, GDDiK ogłasza przetarg na wybór wykonawcy zarówno projektu, jak i budowy inwestycji. Po wyborze wykonawcy, ten opracowuje niezbędną dokumentację, składa wniosek o wydanie decyzji ZRID, a następnie rozpoczyna prace po jej otrzymaniu.

W przypadku inwestycji realizowanych w systemie tradycyjnym, GDDKiA najpierw wybiera w przetargu biuro projektowe, które opracowuje dokumentację potrzebną do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Po uzyskaniu decyzji ZRID, wybierany jest wykonawca inwestycji w odrębnym przetargu, który zrealizuje ją w terenie.

GDDiK planuje złożenie wniosków dla 33 odcinków dróg o łącznej długości ok. 466 km. Tak wygląda to w podziale na poszczególne województwa:

woj. podlaskie (dwa odcinki o długości ok. 21,8 km)

  • S19 Czarna Białostocka – Białystok Północ
  • S19 Białystok Północ – Dobrzyniewo

woj. kujawsko-pomorskie (jeden odcinek o długości ok. 11,9 km)

S10 Toruń Zachód – Toruń Południe

woj. świętokrzyskie (cztery odcinki o łącznej długości ok. 63,6 km)

DK9 obwodnica Ostrowca Świętokrzyskiego

woj. małopolskie (cztery odcinki o łącznej długości ok. 37,7 km)

Planowane prace drogowe obejmują przebudowę układu drogowego DK7 w Krakowie – Libertowie – Gaju oraz rozbudowę DK79 od granicy województw świętokrzyskiego i małopolskiego do Krakowa, podzieloną na trzy fragmenty. Dodatkowo planowane są prace woj. lubelskim, obejmujące cztery odcinki o długości ok. 61,7 km.

Trasa S12 przebiega przez województwo łódzkie i mazowieckie, z odcinkami takimi jak Piaski – Dorohucza, Dorohucza – Chełm Zachód, Chełm – Dorohusk oraz DK74 obwodnica Gorajca, o łącznej długości 92,2 km.

Poszerzenie autostrady A2 Łódź Północ – Konotopa o dodatkowy pas ruchu

woj. warmińsko-mazurskie (jeden odcinek o długości ok 3,2)

Obwodnica Gąsek na DK65

woj. podkarpackie (jeden odcinek o długości ok. 12,5 km)

Realizacja szóstu odcinków S19 Domaradz – Iskrzynia

woj. zachodniopomorskie (sześć odcinków o długości ok. 60,3 km)

Realizacja dwóch odcinków DK10 obwodnica Mierzyna oraz DK10 gr. państwa – Dołuje, S6 Kołbaskowo – Dołuje, S6 Dołuje – Police, S6 Police – Goleniów, DK22 obwodnica Szwecji

woj. mazowieckie (dwa odcinki o długości ok. 28,6 km)

Nowe drogi krajowe planowane do rozbudowy to S7 Czosnów – Kiełpin oraz DK53 rozbudowa Myszyniec – Kadzidło w województwie dolnośląskim, składające się z pięciu odcinków o długości 58,6 km.

W województwie lubuskim planowane są natomiast dwie rozbudowy drogi krajowej DK8: Szczytna – Kłodzko oraz gr. państwa – Duszniki Zdrój, o łącznej długości około 13,4 km.

DK2 zostało dostosowane do parametrów autostrady, co obejmuje odcinek byłego przejścia granicznego.

Decyzje ZRID zostały wydane od początku 2024 r. przez GDDiK dla trzech odcinków o łącznej długości 35,5 km. Dwie z nich zostały wydane przez Wojewodę Podlaskiego i dotyczyły obwodnicy Bielska Podlaskiego oraz drogi ekspresowej S19 Malewice – Chlebczyn. Trzecia decyzja została wydana przez Wojewodę Śląskiego i dotyczyła obwodnicy Poręby i Zawiercia.

W ciągu pozostałego czasu GDDiK planuje uzyskać decyzję ZRID dla 40 odcinków dróg o łącznej długości około 496 km. Oto podział na poszczególne województwa:

woj. podlaskie (dwa odcinki o długości około 16,6 km)

  • S19 Dobrzyniewo – Białystok Zach
  • S19 Deniski – Haćki

woj. kujawsko-pomorskie (cztery odcinki o długości około 56 km)

  • S10 Bydgoszcz Południe – Bydgoszcz Emilianowo z rozbudową DK25
  • S10 Bydgoszcz Emilianowo – Solec
  • S10 Solec – Toruń Zachód
  • S10 Toruń Zachód – Toruń Południe

woj. śląskie (pięć odcinków o długości około 40 km)

Nowe odcinki drogi krajowej DK78 woj. świętokrzyskie (trzy odcinki o długości ok. 33,6 km) to S1 Kosztowy – Bieruń, S1 Bieruń – Oświęcim z obwodnicą Bierunia, DK78 obwodnica Pradeł, DK78 obwodnica Kroczyc i DK78 obwodnica Szczekocin i Goleniów.

Trasy woj. małopolskiego obejmują S74 Mniów – Kielce Zachód, DK9 obwodnicę Ostrowca Świętokrzyskiego (odc. Rudka – Jacentów) oraz DK73 obwodnicę Morawicy i Woli Morawickiej. Całkowita długość wynosi około 12,2 km.

DK79 rozbudowa gr. woj. świętokrzyskiego i małopolskiego – Kraków

woj. lubelskie (16 odcinków o długości 243,1 km)

A2 Biała Podlaska – Kijowiec
A2 Kijowiec – Dobryń
A2 Dobryń – granica państwa
S12 Piaski – Dorohucza
S12 Dorohucza – Chełm Zachód
S12 Chełm – Dorohusk
S17 Zamość Wschód – Zamość Południe
S17 Zamość Południe – Tomaszów Lubelski Północ
S17 Tomaszów Lubelski – Hrebenne
S19 gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego – Międzyrzec Podlaski
S19 Międzyrzec Podlaski – Radzyń Podlaski
S19 Radzyń Podlaski – Kock
S19 obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej
S19 Kock – Lubartów Północ
S19 Lubartów Północ – Lublin
DK74 obwodnica Gorajca

woj. warmińsko-mazurskie (jeden odcinek o długości ok 3,2)

DK65 obwodnica Gąsek woj. wielkopolskie (jeden odcinek o długości ok 5,9)

DK15 obwodnica Koźmina Wielkopolskiego woj. podkarpackie (trzy odcinki o długości ok. 44,5 km)

S19 Dukla – Barwinek, S19 Domaradz – Iskrzynia, S19 Sokołów Małopolski – Jasionka (dobudowa II jezdni) woj. zachodniopomorskie (trzy odcinki o długości ok. 29,7 km)

S6 Kołbaskowo – Dołuje

S6 Dołuje – Police

DK10 obwodnica Mierzyna

woj. mazowieckie (jeden odcinek o długości ok. 11,3 km)

DK50 obwodnica Kołbieli

ZRID – ważny etap dla właścicieli nieruchomości

Decyzja określa granice terenu przewidzianego do przejęcia pod budowę drogi i umożliwia rozpoczęcie procedury odszkodowawczej za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Postępowanie administracyjne mające na celu ustalenie wysokości odszkodowania będzie prowadził właściwy dla danej inwestycji wojewoda. Powołani przez niego niezależni biegli – rzeczoznawcy majątkowi – oszacują wartość nieruchomości, co będzie podstawą do wydania decyzji odszkodowawczej. Ta zaś będzie podstawą dla GDDKiA do zapłaty odszkodowań za przejęte nieruchomości. Więcej o procedurze odszkodowawczej można przeczytać tutaj


Źródło dystrybucji: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.