Biznes i finanse

Kierunek przyszłości: Przegląd zmian w latach 2015-2023-2030

Jeśli chcesz zarezerwować nocleg na ferie zimowe w jednej z najpopularniejszych górskich miejscowości, radzimy zrobić to już teraz. Dane z poprzednich sezonów wskazują, że im bliżej ferii, tym ceny rosną. Nocowanie.pl, największy polski serwis turystyczny, oferuje szeroki wybór miejsc noclegowych w atrakcyjnych cenach. Nie czekaj – zarezerwuj nocleg na ferie już teraz!

Ministerstwo Infrastruktury z dumą przedstawia osiągnięcia za 8 lat rządów ministra Andrzeja Adamczyka. W ciągu tego okresu nastąpił znaczny postęp w modernizacji polskiej infrastruktury transportowej. Wiele budów i inwestycji zostało zakończonych z sukcesem, a kierunek rozwoju na najbliższe lata został już określony.

Minister Andrzej Adamczyk podkreśla, jak wiele postępów udało się dokonać w ciągu pięciu lat jego urzędowania.

– W 2020 r. przewieźliśmy już ponad 450 mln pasażerów. To o 68% więcej niż w roku 2015. Nowe połączenia powstały dzięki szerokiemu programowi modernizacji i budowy nowych linii kolejowych, który przywrócił polskiej kolei jej dawno utracony blask – zaznaczył minister A. Adamczyk.

Krok po kroku polska kolej zmierza w stronę stania się świetnym i nowoczesnym środkiem transportu, zapewniającym bezpieczną i komfortową podróż.

Przywołując słowa ówczesnego prezesa spółki PKP Polskie Linie Kolejowe, na posiedzeniu Sejmowej Komisji Infrastruktury 4 grudnia 2012 r., zwrócono uwagę na problem nierentownych, bądź bardzo nierentownych linii kolejowych. Mówił on, że zaplanowano selekcję i ok. 3 tys. km linii kolejowych zostało wykluczonych, ponieważ oferują one zbyt małe profity. Alternatywę dla wielu odcinków linii kolejowych stanowią sieci autobusów czy małych busów, które są dostępne w niższych cenach, niż oferuje to przewoźnik kolejowy.

Minister zauważył, że w przeszłości przewoźnicy kolejowi skupiali się na przejazdach autobusowych zamiast na rozwoju linii kolejowych, uznając, że nie ma sensu je utrzymywać.

Szef resortu infrastruktury zauważył, że aby poprawić obraz kolei potrzebne jest wytrwałe działanie pracowników i kolejarzy. Działania skoncentrowano na trzech obszarach: utrzymaniu i zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury, modernizacji i budowie dworców oraz rozwoju floty taborowej.

Minister Andrzej Adamczyk przypomniał również wcześniejsze przypadki drastycznych cięć w sieci kolejowej.

– Na szczęście, IX kadencja Sejmu, czyli okres 2019–2023, okazała się pierwszą w historii wolnej Polski, w której nie zamknięto żadnego kilometra linii kolejowej. Tę pozytywną tendencję trzeba kontynuować i utrzymać w kolejnych latach – zaznaczył Andrzej Adamczyk.

Aby skutecznie walczyć z wykluczeniem komunikacyjnym w Polsce, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury zaproponował szereg działań, które mają na celu poprawę dostępności kolei. Wśród nich znalazły się m.in. modernizacja linii kolejowych, budowa nowych tras i wzmocnienie istniejących.

Pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel podkreślił, że poprawa dostępności kolei w każdym regionie Polski jest jednym z priorytetów rządu. Dzięki wdrażanym przez niego projektom, wielu mieszkańcom naszego kraju udało się znacznie poprawić jakość życia, dzięki czemu ich sytuacja uległa zmianie na lepsze.

PKP Intercity osiągnęło nowe wyżyny, przewożąc więcej pasażerów niż w całym roku poprzednim. Wzrost liczby obsługiwanych powiatów o 60 w ciągu ostatnich 8 lat świadczy o szybkim rozwoju i znaczącej popularności polskiej kolei – jak zauważył A. Bittel.

Rząd przyznał, że bardzo ważna jest możliwość łatwego przemieszczania się między miastami. Dlatego połączenia kolejowe do miejscowości takich jak Radzyń Podlaski, Rypin, Lubin i Końskie zostały przywrócone. Co więcej, w przyszłości w ramach programu Kolej Plus liczba miast, mających dostęp do kolei, będzie stale rosnąć.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych stanowi kluczowy element w walce z wykluczeniem komunikacyjnym w polskich regionach. Dzięki jego wspieraniu, ok. 1,5 miliona osób ma dostęp do zbiorowego transportu autobusowego, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do sytuacji sprzed 2015 roku.

Rząd szybko buduje sieć drogową

— W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało nam się połączyć najważniejsze miasta Polski. Wrocław z Poznaniem, Szczecin z Koszalinem, Warszawa z Białymstokiem, Lublin z Rzeszowem, Łomża z Suwałkami, Łódź z Częstochową. Kolejne odcinki dróg są w budowie i przygotowywane jest ich planowanie – powiedział minister A. Adamczyk.

Rafał Weber, wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury, wyjaśnił, że obecnie trwają prace nad inwestycjami, które pozwolą na wprowadzenie do eksploatacji dodatkowych 1000 km dróg krajowych.

— Jestem przekonany, że żadna z tych inwestycji nie zostanie zatrzymana w ciągu najbliższych trzech lat — stwierdził wiceminister.

Dzięki wdrożeniu zaawansowanego planu inwestycji drogowych, w ciągu najbliższych kilkunastu lat Polska będzie dysponować siecią bezpiecznych i sprawnie funkcjonujących dróg szybkiego ruchu o łącznej długości przekraczającej 8 tys. km.

Poza inwestycjami w drogi krajowe, znaczny nacisk kładzie się na wspieranie samorządów w budowaniu i odnawianiu dróg lokalnych, które odpowiadają za zdecydowaną większość ruchu samochodowego w całym kraju.

Rafał Weber podkreślił, że dzięki wsparciu ze strony rządu w ciągu ostatnich 8 lat, samorządy były w stanie zrealizować inwestycje na bardzo dużą skalę – 25 tys. km dróg gminnych i powiatowych. Zgodni są co do tego, że nigdy wcześniej nie otrzymywali tak dużej pomocy od państwa w dziedzinie rozwoju dróg lokalnych.

Od kilku lat w Polsce wprowadzane są kolejne inwestycje, których celem jest poprawa bezpieczeństwa na drogach. Jest to efekt wprowadzenia nowych przepisów, a także wzmożonej edukacji w zakresie zasad ruchu drogowego.

Minister infrastruktury zauważył, że dzięki wszystkim tym działaniom ruch drogowy w Polsce staje się coraz bezpieczniejszy, co jest wynikiem coraz większego zaangażowania wszystkich stron.

R. Weber przypomniał, że w 2022 roku poziom bezpieczeństwa na naszych drogach wzrósł najszybciej wśród wszystkich państw Unii Europejskiej, co zostało nagrodzone przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Chociaż liczba osób zabitych i rannych w wypadkach drogowych została znacznie zmniejszona w porównaniu do lat poprzednich, każda jedna tragedia wciąż jest za dużo. W związku z tym musimy nadal wkładać wysiłek w poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach, aby skutecznie ograniczyć liczbę wypadków w przyszłości.

Porty polskiego wybrzeża stały się mocnym narzędziem napędzającym gospodarkę.

Biorąc pod uwagę ostatnie 8 lat, inwestycje w polskie porty wyraźnie przyczyniły się do znacznego wzrostu wpływów budżetowych z tytułu ceł i podatku VAT.

Minister A. Adamczyk dostrzegł zmiany, które nastąpiły w tym czasie, mówiąc: „Zmieniliśmy to, co przyniosło znakomite rezultaty”.

Podczas swojego wystąpienia, Wiceminister infrastruktury, Pełnomocnik rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej Marek Gróbarczyk przedstawił wyliczenia dotyczące naliczonych w morskich oddziałach granicznych cła, podatku VAT i akcyzy.

— Zgodnie z tymi wyliczeniami, do polskiego budżetu wpływa obecnie 3 razy więcej środków niż 8 lat temu. To wyraźnie pokazuje, że inwestycje w morskie oddziały graniczne są opłacalne, a zwrot z nich jest szybki — stwierdził M. Gróbarczyk.

Aby stawić czoła zagrożeniom powodziowym i suszy, rząd przyjął wiele działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa obywateli. Wiceminister Gróbarczyk podkreślił, że prace nad wzmocnieniem ochrony przeciwpowodziowej są systematycznie realizowane bez względu na sytuacje kryzysowe. Wody Polskie zostały wyposażone w lodołamacze, które wyprodukowano w polskich stoczniach, aby zapewnić szybszą reakcję na spiętrzenia zamarzniętej wody.

W ramach działań zapobiegawczych, rząd wdrożył również szereg inwestycji, w tym w budowę zbiorników retencyjnych. Mają one na celu zapobieganie powodziom poprzez magazynowanie wody w czasie opadów, a także zapewnienie wody do nawadniania w przypadku suszy.

Rząd dostrzega, że współczesna technologia i nowoczesne rozwiązania są niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed skutkami naturalnych katastrof. Działania te mają na celu zapobieganie szkodom i wspieranie mieszkańców w sytuacjach nadzwyczajnych.

M. Gróbarczyk wspomniał również o inwestycjach realizowanych dla programu „Stop suszy”. W ramach tego programu długoterminowego powstanie 21 zbiorników wodnych, w tym kluczowe inwestycje, takie jak: zbiornik Wielowieś Klasztorna na Prośnie, zbiornik Kąty-Myscowa na Wisłoce, zbiornik Kotlarnia na Bierawce, zbiornik Kamieniec Ząbkowicki na Nysie Kłodzkiej oraz zbiornik Bzin na Kamiennej.

Nie znamy twarzy, znamy cele

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że przyszłe działania w zakresie infrastruktury będą ściśle kontrolowane, bez względu na to, kto będzie odpowiedzialny za ich realizację. Wskazał jednocześnie, że cele te są dobrze zdefiniowane.

Podczas gdy nie wiemy, kto będzie ministrem infrastruktury na przełomie lat 20. i 30. XXI wieku, to już dzisiaj jesteśmy w stanie przewidzieć jego/jej zadania. Będzie to zakończenie realizacji programów wieloletnich, które już zostały rozpoczęte, oraz stały rozwój infrastruktury w Polsce, zwracając szczególną uwagę na potrzeby każdego regionu – powiedział A. Adamczyk.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania do ich treści żadnych zmian. Autorzy ponoszą pełną odpowiedzialność za jego treść, w tym zgodność z ustawą Prawo Prasowe, zgodnie z zapisami w art. 42 ust. 2.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.