Polityka

Szczególne wyróżnienia dla nauczycieli w placówkach ochrony dzieci i młodzieży

1. Piotr Cieplucha, Wiceminister Sprawiedliwości, uznał dzisiaj (24 listopada br.) 27 wychowawców, nauczycieli i psychologów za ich wyjątkowy wkład w pracy w ośrodkach wychowawczych, schroniskach i zakładach poprawczych.

2. Dziś (24 listopada br.) Piotr Cieplucha, Wiceminister Sprawiedliwości, przyznał wyjątkowe wyróżnienia 27 pracownikom z ośrodków wychowawczych, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, za ich zaangażowanie i profesjonalizm.

Państwa misja ma wyjątkowy charakter i wymaga wyjątkowych predyspozycji. To wyjątkowa praca, która daje młodym ludziom szansę na odzyskanie kontroli nad swoim życiem. Przyznawane wyróżnienia, takie jak Nagrody Ministra Sprawiedliwości i Medale Komisji Edukacji Narodowej, są zasłużonym uznaniem za dotychczasowe osiągnięcia. To także zobowiązanie do dalszego poświęcania się temu działaniu z takim samym oddaniem jak dotychczas.

Szymon Bolik – wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu,

Piotr Bronowski – nauczyciel w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Studzieńcu,

Dawid Chachulski – wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie,

Leszek Dylewski – wychowawca w Zakładzie Poprawczym w Nowem,

Ewa Hałas – pedagog w Okręgowym Ośrodku Wychowawczym w Szubinie,

Małgorzata Janda – pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu.

Minister Sprawiedliwości w uznaniu zasług w pracy dydaktycznej, wychowawczej, resocjalizacyjnej i opiekuńczej przyznał 21 pedagogom Nagrody Ministra Sprawiedliwości, a 6 z nich dodatkowo otrzymało Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Gratulujemy Katarzynie Bieńkowskiej, Henryce Cieślewicz-Kowalskiej, Anecie Grzegorczyk, Michałowi Mazurowi, Justynie Piec i Witoldowi Zającowi za ich wyjątkową pracę w zakresie wychowania w Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich na terenie Zawiercia, Koronowa, Koszalina.

Dzięki ich zaangażowaniu i ciężkiej pracy wielu młodym ludziom udało się odnaleźć na nowo właściwą drogę w życiu.

Ministerstwo Sprawiedliwości wyraża szacunek i gratulacje dla wyróżnionych!

Zapraszamy do kontynuowania współpracy, aby jak najwięcej młodych ludzi odnalazło właściwą drogę w życiu.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

UWAGA: komunikaty publikowane są bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)

Ministerstwo Sprawiedliwości pragnie wyrazić szczere gratulacje dla wszystkich wyróżnionych osób, które przyczyniły się do wykonywania wyjątkowych zadań w Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich na terenie Zawiercia, Koronowa, Koszalina.

Dzięki ich ofiarnemu wysiłkowi i poświęceniu udało się osiągnąć ważny sukces w postaci zmiany życie wielu młodych ludzi.

Zachęcamy do dalszej współpracy, aby jak najwięcej osób mogło skorzystać z wsparcia i znaleźć właściwą drogę w życiu.

Biuro Komunikacji i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości

UWAGA: komunikaty publikowane są bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.(PAP)


Źródło informacji: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.