Polityka

UNICEF i Ministerstwo Sprawiedliwości współpracują w sprawie Ustawy Kamilka

Marcin Romanowski, wiceminister sprawiedliwości, spotkał się dzisiaj (3 sierpnia br.) z przedstawicielami UNICEF, aby omówić nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, znanej jako ustawa Kamilka.

Ustawa Kamilka została już przyjęta przez Sejm i jest wynikiem współpracy Ministerstwa Sprawiedliwości z UNICEF.

Nasz wspólny sukces jest wynikiem wsparcia instytucji rządowych i organizacji społecznych, które zaangażowały się w przyjęcie ustawy – podkreślił wiceminister Marcin Romanowski. Jednakże zadanie nie zostało jeszcze ukończone – teraz musimy zadbać, aby przepisy zostały wdrożone w życie i przestrzegane.

„Oferujemy Ministerstwu Sprawiedliwości nasze wsparcie i ekspercką pomoc w związku z wprowadzeniem nowelizacji – powiedział dr Rashed Mustafa Sarwar, Koordynator UNICEF ds. Reagowania na Potrzeby Uchodźców w Polsce. – To jest dla nas bardzo ważne”.

Ustawa imienia Kamilka – wspólnie dla dobra najmłodszych

Majowe oburzenie społeczeństwa po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy, zakatowanego przez ojczyma stało się impulsem do nowelizacji przepisów. Do prac nad projektem został powołany wiceminister Marcin Romanowski, a Ministerstwu Sprawiedliwości merytorycznego wsparcia udzielili eksperci UNICEF. Sejm przyjął ustawę imienia Kamilka pod koniec lipca, teraz pozostaje jej podpisanie przez prezydenta.

Pomysł ustawy Kamilki ma na celu zagwarantowanie najmłodszym bezpieczeństwa poprzez wdrożenie procedury Serious Case Reviews, dzięki której będzie można wnikliwie badać najpoważniejsze sytuacje przemocy wobec dzieci. Ponadto wprowadzony zostanie zbiór Standardów Ochrony Małoletnich, obowiązujących w szkołach, szpitalach, a także obiektach turystycznych. Ustawa wprowadzi również zmiany dotyczące reprezentanta dzieci.

Aby zapewnić najmłodszym ofiarom przemocy skuteczną pomoc, Ministerstwo Sprawiedliwości wraz z ekspertami stworzyło ogólnopolską strategię walki z przestępczością seksualną wobec dzieci – Krajowy Plan Działania na rzecz ochrony dzieci przed przestępstwami na tle seksualnym. Sieć Pomocy Pokrzywdzonym, która działa w ramach Funduszu Sprawiedliwości, jest niezastąpionym wsparciem w realizacji tego planu.

Kampania informacyjna z misją

Ministerstwo Sprawiedliwości i UNICEF wspólnie rozpoczynają w tym miesiącu ważną inicjatywę – szeroko zakrojoną kampanię informacyjną w celu zwalczania przemocy wobec dzieci. Akcja zakłada wykorzystanie wielu narzędzi, w tym przede wszystkim materiałów edukacyjnych, spotów oraz debat i konferencji. Celem działań jest zwiększenie świadomości społecznej w sprawie zjawiska przemocy wśród najmłodszych.

Ministerstwo Sprawiedliwości oraz UNICEF połączyły siły w 2022 r. w celu wsparcia i ochrony praw najmłodszych uchodźców z Ukrainy. To następny ważny krok w kierunku zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony ich praw.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w ich treści, pozostając wiernym dostarczonej przez nadawcę formie. Nadawca komunikatu jest odpowiedzialny za jego treść i musi stosować się do postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.