Polityka

Ustanowienie Marleny Maląg na ministra rozwoju i technologii: nowy impuls dla Polski

27 listopada 2023 r. Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego, powołał Marlenę Maląg na urząd Ministra Rozwoju i Technologii.

Minister Maląg będzie odpowiedzialna za politykę gospodarczą w naszym kraju, w tym m.in. przedsiębiorczość, politykę przemysłową, innowacyjność, cyfryzację, zieloną gospodarkę i międzynarodowe relacje gospodarcze.

Kolejnym priorytetem Ministra Rozwoju są sprawy związane z planowaniem przestrzennym, budownictwem i mieszkalnictwem.

Minister Marlena Maląg posiada wykształcenie pedagogiczne uzyskane na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Swoją wiedzę z zakresu matematyki, informatyki, zarządzania oraz zarządzania oświatą zdobywała podczas studiów podyplomowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnice Poznańskiej oraz Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej. Minister Maląg ma długoletnie doświadczenie zawodowe związane z oświatą, jest nauczycielem dyplomowanym.

Marleń Maląg pełniła szereg funkcji na szczeblu lokalnym w latach 2002-2018. Była radną Rady Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim, radną Rady Powiatu Ostrowskiego, a także wicestarostą tego samego powiatu. W 2016 r. Beata Szydło powierzyła jej stanowisko wicewojewody Wielkopolski, które objęła aż do 2018 roku.

W latach 2018-2019 Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego pełniła funkcję prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Powołanie to nastąpiło w grudniu 2018 roku, z inicjatywy Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

W wyborach do Sejmu RP w 2019 roku została wybrana na Posłankę IX kadencji, a w 2023 roku została wybrana na Posłankę X kadencji.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca jest odpowiedzialny za treść komunikatu, zgodnie z postanowieniami art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.