Nauka i Technika

Częstochowa: Nauka zawodu z prawdziwego zdarzenia

Miasto pozyskało 3,8 mln zł środków zewnętrznych na wdrożenie programu „Czas na staż”, który ma na celu inwestowanie w przyszłość zawodową młodzieży z Częstochowy. Całkowita wartość projektu wynosi 4,2 mln zł i obejmuje organizację staży uczniowskich dla 957 uczniów, w tym tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Staże uczniowskie odbędą się u pracodawców i będą trwać 150 godzin. Każdy uczestnik otrzyma stypendium w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę. Program obejmie 16 częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia w 44 kierunkach kształcenia, zgodnie z założeniami miejskiego programu Teraz Lepsza Praca.

Program „Czas na staż” został stworzony, aby wspierać młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i dawać im szansę na atrakcyjne perspektywy zatrudnienia. Uczestnicy otrzymują aż 80 procent wynagrodzenia za czas poświęcony na naukę zawodu, co stanowi innowacyjne podejście, mające na celu ułatwienie skupienia się na zdobywaniu przydatnych umiejętności. Praktyczne umiejętności zdobyte podczas stażu są cennym atutem na rynku pracy – podkreśla prezydent Częstochowy, Krzysztof Matyjaszczyk.

Prezydent zaznacza, że program pozwoli uczniom szkół zawodowych i techników zdobyć wartościowe doświadczenie w realnym środowisku pracy, co jest kluczowe dla ich przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Projekt otrzymał wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania FESL.06.03-Kształcenie zawodowe. Całkowita wartość projektu wynosi 4 227 762,82 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 804 986,53 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Naszym głównym celem jest zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie poprzez zdobycie praktycznych umiejętności i doświadczenia niezbędnego do wykonywania zawodu podczas odbywania staży.


Informacja dystrybuowana przez: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.