Biznes i finanse

Częstochowa: Wnioski na centra przesiadkowe i minibusy elektryczne

Częstochowa stara się o pozyskanie środków unijnych na dwa kluczowe projekty, które mają zostać zrealizowane w latach 2025-2027. Mają one na celu poprawę standardów komunikacji oraz rekreacji w mieście. Całkowita kwota wnioskowana przez miasto to blisko 45 mln zł.

Nowy projekt zakłada stworzenie trzech nowoczesnych centrów przesiadkowych w Częstochowie, które umożliwią łatwą integrację różnych środków transportu. Dzięki nim będzie można szybko i wygodnie przesiąść się z samochodu osobowego lub roweru na transport publiczny. Dodatkowo, ich budowa pozwoli na modernizację miejskiej przestrzeni.

Planowana inwestycja ma kosztować blisko 46 mln zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi prawie 36 mln zł. Przewidziane zmiany dotyczą trzech lokalizacji: placu Rady Europy przy dworcu kolejowym, węzła autostradowego drogi 908 przy ul. Przyjemnej – Gościnnej (w kierunku Konopisk przy stacji Krab i McDonald) oraz w dzielnicy Północ, gdzie pętla autobusowa i parkingi przy ul. Gombrowicza będą połączone m.in. z ul. Kiedrzyńską poprzez ciąg Promenady Niemena.

Planowane węzły przesiadkowe będą wyposażone w poczekalnie, przystanki, infrastrukturę towarzyszącą (jak ławki, wiaty, zadaszenia, oświetlenie), ciągi pieszo-rowerowe, przejścia dla pieszych i rowerów, parkingi bike&ride i park&ride. Dodatkowo inwestycje przyczynią się do poprawy możliwości rekreacji, ze względu na planowaną fontannę i zwiększoną ilość zieleni na placu Rady Europy (koncepcje zmian zostały zaprezentowane pod koniec ubiegłego roku).

Planowana jest modernizacja Promenady Niemena, która obejmie przebudowę deptaka pieszo-rowerowego, lepszą separację traktów dla spacerowiczów i rowerzystów, wymianę oraz uzupełnienie małej architektury, nowe oświetlenie, uporządkowanie istniejącej zieleni oraz nowe nasadzenia.

W ramach unijnego projektu planowane jest zamontowanie dodatkowych 65 tablic Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na wybranych przystankach, co zwiększy liczbę działających tablic z 50 do 115. Projekt ma na celu poprawę dostępności transportu publicznego, zwiększenie jego konkurencyjności oraz wsparcie zrównoważonej mobilności miejskiej i gospodarki zeroemisyjnej.

Planowane wydatki ogółem: 45 887 279 zł, a wnioskowane dofinansowanie wynosi 35 892 119 zł.

Drugim projektem jest zakup 4 mniejszych autobusów elektrycznych wraz z dwoma ładowarkami o wartości blisko 13 mln zł, przy czym oczekiwane dofinansowanie wynosi 9 mln zł. To istotna inwestycja w czysty transport miejski, która przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej w dzielnicach i osiedlach Częstochowy, które dotychczas były pozbawione transportu zbiorowego. Projekt jest zgodny z założeniami Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Częstochowy.

Całkowite wydatki wyniosą 12 870 000 zł, z czego wnioskowane dofinansowanie to 9 004 050 zł.

Projekty te są zgodne z programem „Lepszej Komunikacji w Częstochowie”, przynosząc korzyści dla pasażerów oraz poprawiając komfort poruszania się rowerzystów i pieszych. Inwestycje te będą miały również pozytywny wpływ na środowisko, a budowa centrów przyczyni się do poprawy jakości przestrzeni miejskiej, zwłaszcza w obszarach rekreacyjnych takich jak Plac Rady Europy i Promenada Niemena.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.