Polityka

Częstochowa: Nowe wymagania dla właścicieli pojazdów od 2023 roku

Od dnia 14 czerwca 2023 r. zamiast 60-dniowego terminu na zgłoszenie zbycia, nabycia i rejestracji pojazdu obowiązuje 30-dniowy termin. Zmiana ta wynika z odwołania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce i dotyczy wszystkich pojazdów.

Dokonanie zgłoszenia w ciągu 30 dni wymaga wypełnienia odpowiednich formularzy, dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury oraz udokumentowania pozostałych wymogów.

Od 1 lipca 2023 r. okres na dokonanie czynności wynikających z ustawy Prawo o Ruchu Drogowym został wydłużony do 30 dni. Chodzi tu przede wszystkim o zgłoszenie zakupu lub sprzedaży pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP oraz rejestrację pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej na terytorium RP. Przekroczenie ustalonego terminu skutkuje wszczęciem postępowania administracyjnego zmierzającego do nałożenia kary pieniężnej.

Aby dokonać nabycia i zbycia pojazdu, można skorzystać z trzech dostępnych metod: osobista wizyta w Referacie Komunikacji UM, wysyłka pocztowa lub złożenie wniosku przez ePUAP. Alternatywnie, w celu uzyskania rejestracji pojazdu, również można złożyć wniosek osobiście lub przez pełnomocnika w Referacie Komunikacji UM.


Pochodzenie wiadomości: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.