Artykuły partnerskie Ludzie i kultura

Czy pomoc adwokata jest przydatna w sprawach rozwodowych? Jak znaleźć odpowiedniego specjalistę w Częstochowie? 

Z roku na rok rośnie ilość spraw rozwodowych. Niezależnie od tego, jaka motywacja stoi za decyzją o rozstaniu, to zawsze zgłoszenie się do sądu wiąże się ze sporym stresem. Trzeba bowiem spotkać się ze współmałżonkiem na sali i ustalić wiele kluczowych kwestii. Może zdarzyć się, że jedna ze stron będzie chciała ustalić winę rozkładu pożycia. Do ustalenia jest też podział majątku oraz kwestia wychowania dzieci i tego, kto będzie się nimi zajmował. To wszystko sprawia, że często w sprawie rozwodowej korzysta się z pomocy adwokata. 

Jak przebiega orzecznictwo spraw rozwodowych?

Sprawa rozwodowa to proces, który zaczyna się od złożenia przez jedną ze stron wniosku o rozwód. Wniosek taki musi zawierać m.in. imiona i nazwiska małżonków, daty i miejsca zawarcia małżeństwa, a także wskazanie przyczyny rozwodu. Po złożeniu wniosku sąd wyznacza termin rozprawy i przeprowadza postępowanie rozwodowe. Strony mają obowiązek złożenia dokumentów, takich jak np. akt małżeństwa, dowody osobiste, dokumenty potwierdzające dochody i wydatki, a także dokumenty dotyczące dzieci (np. akt urodzenia).

Następnie sąd przeprowadza rozprawę, podczas której wysłuchuje stron oraz dowodów i ustala stan faktyczny sprawy. Jeśli strony nie są w stanie dojść do porozumienia w kwestiach związanych z rozwodem, to sąd podejmuje decyzję w sprawie. Decyzja ta może dotyczyć m.in. podziału majątku, alimentów, a także władzy rodzicielskiej.

W przypadku, gdy strony dojdą do porozumienia, sąd może zatwierdzić ugodę zawartą między nimi. Ugoda musi zostać złożona w formie pisemnej i podpisana przez obie strony. Sąd może również zlecić przeprowadzenie mediacji, której celem jest osiągnięcie porozumienia między stronami. Czas trwania postępowania rozwodowego zależy od indywidualnych okoliczności każdej sprawy. W niektórych przypadkach sąd jest w stanie załatwić sprawę w kilka miesięcy, a w innych może to trwać nawet kilka lat. Warto jednak pamiętać, że im lepsze porozumienie między stronami, tym szybciej i sprawniej można załatwić sprawę rozwodową.

Podział majątku oraz ustalenie władzy rodzicielskiej. Jak ustala się te kwestie podczas rozwodu? 

Niezależnie od tego, jak przebiega formalne zakończenie małżeństwa, zawsze wiąże się z konieczności ustalenia kwestii, które wcześniej były podstawą wspólnego funkcjonowania. Kancelaria adwokacka taka jak https://rozwodczestochowa.com/ pomaga klientom z Częstochowy w sprawach rodzinnych. Adwokat prowadzący sprawy rozwodowe może pomóc w przygotowaniu dokumentów, reprezentować stronę przed sądem oraz doradzić w sprawach związanych z rozwodem, takich jak podział majątku czy ustalenie władzy rodzicielskiej.

Podział majątku jest ustalany na podstawie wspólnych ustaleń stron lub na podstawie decyzji sądu, jeśli strony nie są w stanie dojść do porozumienia. W przypadku rozwodu, małżonkowie posiadają wspólny majątek, który musi zostać podzielony między nimi w sposób sprawiedliwy. Najpierw ustala się wartość majątku, a następnie dzieli się go między małżonków w taki sposób, aby obie strony otrzymały podobną wartość. Ustalenie władzy rodzicielskiej to druga kwestia, która musi być rozwiązana podczas postępowania rozwodowego. W Polsce władza rodzicielska jest podzielona między rodzicami. W przypadku rozwodu strony muszą ustalić, kto będzie sprawował władzę rodzicielską nad dziećmi.

Adwokat rozwodowy może pomóc klientowi nie tylko w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, a także w samym przebiegu sprawy rozwodowej. 

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.