Biznes i finanse

Relacja z XV edycji konferencji Infrastruktura Polska i Budownictwo

W dniu 19 marca 2024 roku odbyła się XV jubileuszowa edycja konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo” w hotelu Sheraton Grand Warsaw. Wydarzenie składało się z dwóch paneli dyskusyjnych, specjalnej debaty liderów sektora oraz trzech prezentacji przygotowanych przez partnerów konferencji. Podczas wydarzenia omawiano tematy związane z zamówieniami publicznymi, budownictwem infrastrukturalnym oraz przyszłością branży budowlanej. Wieczorem odbyła się Gala wręczenia nagród „Diamentów Infrastruktury i Budownictwa”, podczas której wyróżniono firmy oraz osoby charakteryzujące się wysokim poziomem profesjonalizmu, nowatorskim podejściem oraz efektywnością ekonomiczną.

Na konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo” nieoczekiwanie pierwsze słowo należało do przedstawiciela sektora bankowego. Piotr Bujak, główny ekonomista i dyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych w PKO Banku Polskim, wygłosił inauguracyjne wystąpienie pt. „Wielkie nadzieje – czas na ożywienie”.

Piotr Bujak podkreślił, jak ważne jest szerokie otoczenie makroekonomiczne dla branży budowlanej w swoim wystąpieniu. Sektor budowlany, zwłaszcza budownictwo mieszkaniowe, nie jest przyjazny dla wysokich stóp procentowych, dlatego oczekuje się z niecierpliwością obniżek. Dodatkowo, jest to branża antycykliczna, co oznacza, że w czasach dobrej koniunktury koszty mogą wzrosnąć. Zdaniem prelegenta, wzrost płac, zwłaszcza płacy minimalnej, stanowił znaczący obciążenie dla branży budowlanej, jednak gospodarka powraca do normalności, a proces ten przebiega łagodnie.

Po tym, zgromadzeni goście mieli szansę wysłuchać case study, które zostało przedstawione przez dr Macieja Kiełbowskiego i Macieja Zycha, Adwokatów i Partnerów z Kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Prezentacja nosiła tytuł „Roszczenia dotyczące wad projektowych a ubezpieczenie CAR/EAR”.

Podczas prezentacji, eksperci omawiali korzystanie z ubezpieczeń typu CAR/EAR na przykładzie inwestycji obsługiwanych przez kancelarię. Ubezpieczenie CAR (Construction All Risk) jest przeznaczone dla nieukończonych obiektów budowlanych i jest podobne do standardowego ubezpieczenia nieruchomości. Chociaż szkody spowodowane wadami projektowymi zazwyczaj nie są objęte tym ubezpieczeniem, istnieją sytuacje, w których można je uwzględnić. Jednakże muszą to być konkretne wady o materialnych, fizycznych skutkach, takie jak pęknięcia, a nie abstrakcyjne błędy czy wadliwie zaprojektowane części budowli.

Panel dyskusyjny o zamówieniach publicznych został poprowadzony przez dr Huberta Wysoczańskiego z SSW Pragmatic Solutions. Wzięli w nim udział Agnieszka Kubiszyn z Metro Warszawskie, Hubert Nowak z Urzędu Zamówień Publicznych, Jan Styliński z Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Przemysław Szulfer z Vinci Construction w Polsce, Bartosz Tokarski z EIB oraz Maciej Ziomek z EY Polska.

Podczas dyskusji skoncentrowano się na dwóch głównych tematach: funkcjonowaniu prawa zamówień publicznych w Polsce oraz przewidywanych zmianach regulacyjnych, a także na możliwościach wykorzystania odblokowanych środków na inwestycje z KPO, których łączna wartość może wynieść nawet 600 mld euro, oraz nadchodzącej kumulacji projektów infrastrukturalnych.

Prelegenci zgodnie stwierdzili, że zasada wzajemności obowiązująca w zamówieniach publicznych jest jedynie teoretyczna i w praktyce istnieje duża dysproporcja sił pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Zgodnie z ich opinią, konieczna jest większa profesjonalizacja osób odpowiedzialnych za obsługę przetargów, zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców. Z zadowoleniem przyjęto natomiast wprowadzenie zapisów o waloryzacji kontraktów.

W dyskusji budzi niepokój zdolność rynku i instytucji inwestycyjnych do obsłużenia nadchodzącej fali projektów. Kwestionuje się także fikcyjny charakter kryteriów pozacenowych w ocenach przetargowych, które nie wpływają na decyzje zamawiających.

Mirosław Metych, Partner and Head of M&A at Hoogells Oleksiewicz, presented a case study as the next item on the agenda.

The presentation focused on discussing the current guidelines for implementing ESG criteria in infrastructure companies, both at the EU and national levels, as well as the financing options for helpful solutions.

Wśród różnych instrumentów finansowych można wymienić zielone obligacje, które służą zrównoważonemu rozwojowi, social bonds związane z infrastrukturą poprawiającą dobrostan społeczny oraz transition bonds umożliwiające inwestowanie w transformację biznesu na bardziej zielony model poprzez pośrednie metody.

Andrzej Bułka, prezes zarządu Fracht FWO Polska, przedstawił kolejną prezentację na temat dzisiejszego globalnego handlu.

Według prelegenta, rozwój handlu na skalę światową wymaga efektywnej logistyki, a nieliczne kraje mogą sobie pozwolić na utrzymanie wewnętrznego charakteru całego procesu produkcji.

Dzisiejszy partner logistyczny powinien skupiać się nie tylko na transporcie, ale także oferować wsparcie w finansowaniu przedsięwzięć i podejmować ryzyko prawne związane z transportem, aby sprostać oczekiwaniom klientów.

Po wystąpieniu Andrzej Bułka, przyszedł czas na drugi panel dyskusyjny zatytułowany „Budownictwo drogowe”, który został moderowany przez dr hab. inż. Janusza Rymszę, profesora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz zastępcę dyrektora ds. Naukowych i Systemów Zarządzania. W panelu wzięli udział: Sławomir Barczak, dyrektor Obszaru Infrastruktury w firmie Mostostal Warszawa, Grzegorz Dziedzina, p.o. zastępcy generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, dr inż. Norbert Kurek, dyrektor generalny w firmie REMEA, Tamara Małasiewicz, dyrektor zarządzająca w Stowarzyszeniu Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDiR, Michał Siembab, partner w Kancelarii GKR Legal, Michał Ziajowski, członek zarządu i dyrektor zarządzający w firmie LSO, Aebi Schmidt Polska.

Podczas panelu „Budownictwo drogowe” omówiono szeroki zakres tematów, włącznie z zamówieniami publicznymi, sytuacją ekonomiczną w branży infrastrukturalnej oraz perspektywami rozwoju sektora zarówno pod względem gospodarczym, jak i technologicznym.

Podczas dyskusji na temat obecnej sytuacji w branży budownictwa infrastrukturalnego, prelegenci wyrazili umiarkowany optymizm. Wzrost cen związany z ostatnimi wydarzeniami światowymi był dużym wyzwaniem dla wielu wykonawców, jednak możliwość waloryzacji kontraktów o nawet 15% pomogła większości z nich przetrwać ten trudny okres. Wzrost kosztów o ponad 20% w branży może jednak wpłynąć na liczbę realizacji, pomimo rekordowych środków dostępnych na inwestycje.

W przyszłości należy wprowadzić elementy GOZ do inwestycji infrastrukturalnych, aby cyrkularne rozwiązania stały się systemowymi. Obecnie materiały opuszczające plac budowy są traktowane jako odpad, co utrudnia ich ponowne wykorzystanie. Musimy zmienić podejście architektów i zamawiających, aby materiały z recyklingu były brane pod uwagę i wykorzystywane z uwagi na ich wartość i trwałość.

Podczas ostatniego panelu konferencji pod hasłem „Okrągły stół polskiego budownictwa – debata liderów branży” moderatorem dyskusji był Konrad Wyrwas, dyrektor strategiczny Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Wzięli w nim udział Krzysztof Świerczek z PKP Intercity, Jorge Calabuig Ferre z Mostostal Warszawa, Piotr Kledzik z PORR, Hubert Nowak z Urzędu Zamówień Publicznych, Artur Popko z Budimex oraz Wojciech Trojanowski ze STRABAG.

Liderzy sektora budownictwa i infrastruktury skupili się na identyfikacji bieżących wyzwań branży oraz formułowaniu prognoz na przyszłość. Przedstawiciele największych firm budowlanych zgadzają się, że branża będzie w stanie poradzić sobie z obecnymi negatywnymi skutkami niepewności na rynkach międzynarodowych. Podkreślono jednak konieczność budowy konsensusu pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego, co doprowadzi do ustalenia trwałych schematów i standaryzacji zapisów kontraktowych.

Podczas prelekcji podkreślono, że kluczowe będzie przywrócenie spokoju i stabilności w branży budowlanej, aby możliwe było skoncentrowanie się na kształceniu nowych kadr. W nadchodzących latach głównym wyzwaniem dla sektora budowlanego będzie brak specjalistycznej kadry związanej z nowoczesnymi technologiami infrastrukturalnymi, obok inżynierów i budowlańców. Ważne jest jednak, aby kształcić zgodnie z rzeczywistymi potrzebami rynku.

Jeśli chcesz obejrzeć konferencję „Infrastruktura Polska i Budownictwo”, kliknij w ten link

Nagrody dla liderów w dziedzinie Infrastruktury i Budownictwa

Podczas wieczornej ceremonii zakończenia konferencji „Infrastruktura Polska i Budownictwo”, rozdane zostały prestiżowe nagrody „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa”. Beata Radomska – CEO Executive Club oraz Prof. dr hab. Michał Kleiber – Przewodniczący Rady Executive Club oraz Przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Kawaler Orderu Orła Białego, powitali gości. Oraz Stijn Theeuwen, Managing Director, MM Brown – marka Chocolissimo, przedstawił swoje przesłanie dla uczestników jako przedstawiciel Partnera Gali.

W ramach konkursu nominowani zostali liderzy i przedsiębiorstwa z sektora infrastruktury i budownictwa, które wyróżniają się doskonałą realizacją projektów oraz efektywnością ekonomiczną. Kapituła konkursu wyłoniła laureatów w dziesięciu kategoriach, przyznając w sumie 11 nagród oraz 2 wyróżnienia.


Wiadomość pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.