Biznes i finanse

Czerwonak: Teren pod usługi w samym centrum Koziegłów

Koziegłowy to licząca ponad 14 tys. mieszkańców, największa miejscowość gminy Czerwonak. Całą gminę Czerwonak zamieszkuje ponad 27 tys. mieszkańców, a ta liczba cały czas wzrasta dzięki nowym inwestycjom mieszkaniowym.

Działka o powierzchni 5 876 m2 położona jest przy rondzie Powstańców Wlkp., w bezpośrednim sąsiedztwie parku handlowego z marketami Netto, Tedi i KIK oraz Centrum Kultury i Rekreacji, a naprzeciwko marketu Biedronka.

Działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod zabudowę usługową i może na niej powstać budynek o pow. zabudowy stanowiącej do 40% powierzchni działki i nie wyższy niż 12 m.

Drogą dojazdową do nieruchomości stanowi asfaltowa ul. Piaskowa, a zjazd na nieruchomość zaplanowany został poprzez drogę zbierającą, do wybudowania której będzie zobowiązany inwestor.

Działka posiada dostęp do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, gazowej, elektroenergetycznej oraz telekomunikacyjnej znajdujących się w ulicy Piaskowej i Piłsudskiego.

Nieruchomość została przeznaczona do sprzedaży w trybie I ustnego przetargu nieograniczonego

Cena wywoławcza brutto nieruchomości to 3 500 000 zł.

Przetarg odbędzie się 28.11.2022 r. o godz. 15.00 w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak, ul. Źródlana 39, pok. 01.

Wadium w wysokości 600 000 zł należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Czerwonak do dnia 22.11.2022 r.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na stronie BIP Gminy Czerwonak> Przetargi> Przetargi dotyczące nieruchomości pod linkiem:
https://bip.czerwonak.pl/7146/dokument/25494

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości udziela Urząd Gminy Czerwonak ul. Źródlana 39 – Wydział Regulacji i Obrotu Nieruchomościami, pok. 213, tel. 61/65-44-285, 61/65-44-254.


Informacja pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.