Biznes i finanse

Konopiska: Intensywne prace przy gminnych inwestycjach

Dom Seniora przy ulicy Częstochowskiej w Konopiskach ma już widoczne ściany i szyb windy. Strop nad parterem został wydeskowany i uzbrojony. Wykonano instalację kanalizacyjną podposadzkową oraz posadzki z chudego betonu.

Natomiast realizowana termomodernizacja Urzędu Gminy Konopiska widoczna jest nie tylko z zewnątrz, ale trwają też intensywne prace wewnątrz budynku. Wykonano docieplenie stropodachu, ścian zewnętrznych wraz z siatką z klejem oraz gruntowanie ścian. Ocieplono kominy wraz z wykonaniem czapek kominowych, zaś obecnie trwa nakładanie tynku na kominach. Wymieniono już 95 % okien i parapetów zewnętrznych. Wewnątrz budynku zainstalowano nowe oprawy oświetleniowe oraz grzejniki. Wykonano instalację elektryczną w pomieszczeniu kotłowni i zamontowano piece gazowe. Obecnie trwają końcowe prace przy wykonaniu instalacji sanitarnej.

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP


Źródło: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.