Polityka

Częstochowa: Jak rozwijać usługi społeczne

W czasie spotkania będzie można porozmawiać o:

•    procesie przejścia z opieki instytucjonalnej do usług świadczonych w środowisku,
•    uczestnictwie zarówno samorządów lokalnych, jak sektora pozarządowego w realizacji polityki spójności UE, gdzie w nowym okresie programowania EFS+ przewidziano szczególne miejsce dla usług społecznych w nurcie deinstytucjonalizacji,
•    rekomendacjach krajowych, na bazie których wypracujemy rekomendacje regionalne dla województwa śląskiego uwzględniając specyfikę regionu.

Seminarium odbędzie się 20 września w godzinach 10.30 – 15.00, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13.

Zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego tutaj przyjmowane są do 16 września.

Organizatorem wydarzenia jest Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS, Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, a partnerem Miasto Częstochowa z udziałem  Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Na podstawie informacji z Wydziału PS


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.