Polityka

Częstochowa: Miasto zamierza przystąpić do programu „Ciepłe Mieszkanie”

Wstępne deklaracje mieszkańców pozwolą określić wielkość i zasady zaplanowanego dofinansowania.

„Ciepłe Mieszkanie” to program ogłoszony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.
Celem programu jest wsparcie właścicieli lub współwłaścicieli mieszkań, którzy chcą pozbyć się nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe i zamontować ekologiczne źródła ogrzewania (kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł na pellet o podwyższonym standardzie, ogrzewanie elektryczne, pompę cieplną) lub skorzystać z podłączenia do ciepła sieciowego czy innego efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo dofinansowane mogą zostać inwestycje w zakresie zakupu i montażu nowej instalacji co, cwu oraz instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym, a także w zakresie poprawy efektywności energetycznej lokalu poprzez wymianę elementów stolarki budowlanej (okien i drzwi).

Kwota dofinansowania zależna będzie od dochodów właściciela lokalu mieszkalnego:

• mieszkaniec Częstochowy z dochodem do 120 tys. zł rocznie może uzyskać pomoc w wysokości do 35% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 17 500 zł

• rodzina z Częstochowy z dochodem miesięcznym do kwoty 1 673 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym może otrzymać pomoc w wysokości do 65% kosztów, nie więcej niż 26 900 zł

• rodzina z Częstochowy, w której dochody na osobę nie przekraczają 900 zł miesięcznie w gospodarstwie wieloosobowym lub 1260 zł w gospodarstwie wieloosobowym, może otrzymać pomoc w wysokości do 95% poniesionych kosztów, nie więcej niż 39 900 zł na lokal mieszkalny.
Warunkiem jest zakończenie realizacji przedsięwzięcia do 31 grudnia 2025 r.

W związku z zamiarem przystąpienia do programu „Ciepłe Mieszkanie” prosimy mieszkańców o przekazanie informacji o zainteresowaniu i wstępnej woli korzystania z pomocy.
 
Wydział Ochrony Środowiska UM
Osoby do kontaktu:
tel. 34/3707279
Bożena Adamus
Emilia Kaczmarek–Nowak
tel. 34/3707271
Beata Jaszewska
tel. 34/3707356
Doriana Mrożek

W informacji prosimy o przekazanie wstępnej informacji:

• czy posiada się prawo własności lub ograniczone prawo rzeczowe do lokalu znajdującego się w budynku wielomieszkaniowym na terenie Częstochowy;

• jakie przedsięwzięcie w zakresie wymiany nieefektywnych źródeł ciepła jest planowane;

• w którym progu dochodowym (zgodnie z ww. kryteriami) znajduje się rodzina ubiegająca o wsparcie planowanego przedsięwzięcia.
Informacje takie są niezbędne w celu właściwego zaprogramowania wielkości i zasad rozdziału środków uzyskanych przez Urząd Miasta Częstochowy na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”. Informacje będą zbierane do 9 września 2022 r.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.