Polityka

Częstochowa: Dla nich najcenniejszy jest wymiar społeczny

Spotkanie o nazwie ,,Gala Ekonomii Społecznej” odbyło się w Teatrze im. Adama Mickiewicza. Poznaliśmy nazwiska osób – bądź nazwy instytucji – które tym razem uhonorowano miejskimi nagrodami za zaangażowanie w przedsięwzięcia cenne ze społecznego punktu widzenia.

Nagroda Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w organizacjach pozarządowych przyznawana jest osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, które wymienia ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Nagrody przyznaje prezydent po zasięgnięciu opinii komisji złożonej z przedstawicieli Rady Miasta oraz Częstochowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Tym razem nominowano 10 osób fizycznych. Nagrodzono 5 z nich. Oto ich sylwetki:

Sebastian Charbich – animator, trener, opiekun najmłodszych adeptów ponad 60-osobowej sekcji speedrowera, zaangażowany w rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży. Oddany działacz sportowy, od 2021 roku powołany do zarządu Speedway Fan Clubu.

Alina Grabna – prezeska Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Koordynatorka zbiórek charytatywnych, bibliotekarka w Zespole Szkół Samochodowych. Od lat aktywnie promuje czytelnictwo wśród częstochowskich uczniów i uczennic. Pod jej kierunkiem młodzi ludzie przygotowują się do konkursów, osiągając w nich często wysokie wyniki.

Robert Kantorysiński – działacz społeczny. Trener i prezes Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Kantor’’. Trenuje zawodników sztuk walki od najmłodszych lat, kształtuje w nich cechy pomagające im zwiększyć pewność siebie, uwierzyć w swoje możliwości. Sam jest Mistrzem Świata z V dan, dwukrotnym Mistrzem Europy oraz wielokrotnym Mistrzem Polski.

dr Jan Strączyński – wiceprezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy ,,Agape’’. Od 10 lat pracuje jaki streetworker na rzecz osób doświadczających bezdomności i przebywających w miejscach niemieszkalnych. Przez ten czas zyskał olbrzymie doświadczenie w tego rodzaju pracy.  

Grzegorz Zbroszczyk – prezes Ludowego Klubu Sportowego ,,Płomień”. Od 2018 roku intensywnie rozwija klub pod kątem infrastruktury i osiągnięć sportowych. Skutecznie pozyskuje środki na rozwój, a przy tym angażuje i motywuje innych do współpracy.  

Nominację jako osoby fizyczne otrzymali także Dorota Chrząstek, Janusz Danek, Anna Kaptacz,  Martyna Wabnic oraz Krzysztof Zbrojkiewicz.  

Nagrodę w kategorii osoba prawna otrzymały 3 podmioty. Oto one:

Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ,,Perasada’’ –  od 2011 roku wspiera osoby z niepełnosprawnością, w tym mieszkanki i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kontkiewicza, częstochowskie seniorki i seniorów, społeczność lokalną dzielnicy Wyczerpy-Aniołów. Stowarzyszenie wyróżniono za integrowanie osób z niepełnosprawnościami z resztą społeczności miasta, aktywizowanie dzieci i młodzieży do podejmowania działań wolontaryjnych.

Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej – realizuje zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy psychologicznej, społecznej, otacza opieką i wsparciem dorosłych pacjentów i dzieci oraz ich rodziny. Stowarzyszenie doceniono za już 30-letnią działalność w edukacji i rozwoju opieki paliatywnej na ziemi częstochowskiej.

Regionalne Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Częstochowie – zajmuje się szkoleniem ratowników, zabezpiecza imprezy sportowe i kulturalne, organizuje zawody i spływy kajakowe. Współpracuje z wieloma innymi instytucjami. Nagrodzono je za 60-letnią działalność w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na wodach.

Wśród osób prawnych nominacje miały też Fundacja Teatr Nowy w Częstochowie, oraz Klub Sportowy „Częstochowianka”.  

Nagrodzonym i nominowanym gratulowali prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Niesmaczny oraz naczelniczka Wydziału Polityki Społecznej UM Agnieszka Grabińska.  

Wręczono też Nagrodę Równości im. Mieczysławy Biegańskiej. Przyznawana jest osobom fizycznym oraz podmiotom ekonomii społecznej działającym na rzecz równych szans i sprawiedliwości społecznej oraz przeciwdziałania dyskryminacji. Nagroda ma m.in. zachęcać do dalszych działań na rzecz równości osoby i organizacje pozarządowe, dzięki którym funkcjonowanie wszelkich grup i mniejszości składających się na społeczność miasta staje się łatwiejsze. Tym razem Nagrodę Równości odebrał z rąk prezydenta Częstochowy Krishnamoorthy Venkatasubramanian –  dyrektor generalny Liberty S.C.  Tym samym został on doceniony za  nieodpłatne użyczenie Miastu budynku przy ul. Koksowej, co umożliwiło stworzenie bezpiecznego azylu dla osób uciekających z dotkniętej wojną Ukrainy. Od lutego do września z możliwości zamieszkania tam skorzystało kilkuset uchodźców i uchodźczyń. Część z nich zdecydowała się na dłużej związać z naszym miastem, podejmując tu pracę. Wstępem do tego mogła być jednak możliwość skorzystania z bezpiecznego schronienia – ułatwiła adaptację w nowych realiach, naukę języka czy poszukiwanie zatrudnienia.     

Nominowani byli także Polsko-ukraińska Fundacja „Nasz Dom”, Stowarzyszenie Demokratyczna RP oraz Jolanta Urbańska.

Spotkanie było również okazją, aby docenić działania Agaty Wierny – pełnomocniczki prezydenta ds. równych szans – w zakresie natychmiastowej, bezinteresownej pomocy niesionej uchodźczyniom i uchodźcom z Ukrainy w Częstochowie. Uhonorowano też Stowarzyszenie Speedway Fan Club Częstochowa za ćwierć wieku działalności społecznej – zwłaszcza działania prowadzone na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.


Treść pochodzi z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.