Polityka

Częstochowa: Częstsza dezynfekcja, dodatkowe środki ochrony

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców w lutym Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, po uzgodnieniu z prezydentem miasta, zwiększa częstotliwość dezynfekcji taboru komunikacji miejskiej MPK z cotygodniowej na dwa razy w tygodniu (każda dezynfekcja obejmuje ok. 130-150 autobusów i tramwajów).

Bardziej intensywna będzie również dezynfekcja karetek pogotowia ratunkowego – teraz będzie wykonywana 5 razy w tygodniu (do tej pory realizowana była trzy razy tygodniowo).

Systematyczne dezynfekcje pojazdów komunikacji miejskiej oraz karetek pogotowia, ze zróżnicowaną częstotliwością dostosowaną do aktualnej sytuacji epidemicznej, prowadzone są nieprzerwanie od początku epidemii w marcu 2020 roku.

W ramach zabezpieczenia potrzeb Straży Miejskiej z magazynu zarządzania kryzysowego wydano dla strażników środki dezynfekcyjne różnego przeznaczenia (prawie 500 sztuk), żele i mydła antybakteryjne (340 szt.), rękawiczki jednorazowe (20 tys. szt.) i maseczki o różnej klasy zabezpieczenia (ponad 56 tys. szt.).

Od poniedziałku 31 stycznia dodatkowe przydziały maseczek i płynów dezynfekcyjnych przekazywane są także żłobkom, przedszkolom, szkołom specjalnym, Bursie Miejskiej i poradniom pedagogiczno-psychologicznych.

Wszystkie miejskie placówki oświatowe otrzymują cyklicznie środki do przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SarsCov2. Ostatnia akcja wydawania tych środków odbywała się w listopadzie zeszłego roku. Obecnie dodatkowe przydziały otrzymują te jednostki, które w całości pracują w trybie stacjonarnym.

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.