Polityka

Inwestycje w uzbrojenie terenów gminy Stryków – 98 mln zł wsparte przez MRiT

Ministerstwo Rozwoju i Technologii z dumą ogłasza, że 79 projektów zostało dofinansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja siódma. Łączna wartość dofinansowania wynosi 4,32 mld zł i wśród beneficjentów znalazła się gmina Stryków, która otrzyma 98 mln zł na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

Dostęp do gruntów przystosowanych do prowadzenia inwestycji to kluczowy czynnik w kontekście podejmowania decyzji inwestycyjnych. Siódma edycja Programu Inwestycji Strategicznych ma na celu wsparcie samorządów w przygotowaniu terenów inwestycyjnych, w tym ich zaopatrzenie w media, co wzmocni konkurencyjność gospodarki.

Kwota 98 mln zł przeznaczona na wsparcie rządowe dla Stryków/Bratoszewic zostanie spożytkowana w celu utworzenia Parku Przemysłowego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Inwestycja ta umożliwi budowę nowych dróg i sieci wodno-kanalizacyjnych, co przyczyni się do poprawy infrastruktury tych terenów.

Stryków otrzymał największe rządowe dofinansowanie w swojej historii – 98 mln zł – na rozwój terenu, który ma posłużyć inwestorom. Samorząd dołoży do tego 2 mln zł, a całkowita wartość projektu wynosi 100 mln zł. Dzięki temu kilkadziesiąt hektarów terenu zostanie przystosowanych do potrzeb inwestorów, co oznacza m. in. budowę infrastruktury drogowej i kanalizacji. Minister Waldemar Buda zapewnił, że już niedługo na tym terenie pojawi się inwestycja, która przyniesie ze sobą nowe miejsca pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami naboru, które zostały szczegółowo opisane w regulaminie.

Nabór w siódmej edycji programu rządowego startuje 26 czerwca 2023 r. i potrwa do 21 lipca 2023 r. Dofinansowanie projektów z terenu Polski może wynieść aż do 98 proc. wartości inwestycji, przy minimum 2 proc. udziału własnego.

Zakres projektów obejmuje: budowę lub modernizację infrastruktury drogowej, elektroenergetycznej, technicznej drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.

Jeśli jesteś zainteresowany(a) udziałem w naborze, zapoznaj się z regulaminem, w którym znajdziesz szczegółowe informacje.

Samorządy z województwa łódzkiego otrzymają aż 225,5 mln zł w ramach programu wsparcia. Oprócz Strykowa, wsparcie otrzymają także Gmina Krośniewice, 2 projekty Gminy Miasta Skierniewice, Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki i Miasto Radomsko.

Polska przyciąga inwestorów

2020 rok okazał się przełomowy dla polskich inwestycji. Napływ BIZ wzrósł do rekordowych poziomów, a inwestorzy bez względu na sytuację za naszą wschodnią granicą, pozostali przy swoich decyzjach inwestycyjnych. Najlepszym tego przykładem jest zapowiedziana 16 czerwca 2023 r. inwestycja Intela w Polsce. Firma z Doliny Krzemowej zainwestuje prawie 20 mld zł w zakład Integracji i Testowania Półprzewodników w okolicy Wrocławia. To największa w historii bezpośrednia inwestycja zagraniczna w Polsce, która przyczyni się do utworzenia 2 tys. nowych i dobrze płatnych miejsc pracy.

Od września 2018 do końca września 2023 Polska Strefa Inwestycji wydała 2 299 decyzji o wsparciu, co przełożyło się na 111,1 mld zł deklarowanej wartości inwestycji oraz 45 936 nowych miejsc pracy.

Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat wyników naboru, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: https://www.bgk.pl/aktualnosc/wyniki-siodmej-edycji-programu-inwestycji-strategicznych-rozwoj-stref-przemyslowych/.

PAP SA publikuje komunikaty bez wprowadzania zmian w ich treści. Odpowiedzialność za treść komunikatu ponosi nadawca, zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.