Polityka

Częstochowa: Przemieniając miasto dzięki lokalnej inicjatywie

Miasto przyznało przetargi na wykonanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kusocińskiego i Skalnej, Sikorskiego, Muszyńskiej, Limanowskiej oraz Małopolskiej.

Miasto podjęło decyzję o realizacji Inicjatywy Lokalnej w ramach budowy kanalizacji sanitarnej z rur PVC w dzielnicach Błeszno, Mirów, Częstochówka-Parkitka oraz Lisiniec. W sumie projekt obejmuje budowę kanałów o długości 824,7 m oraz 26 przyłączy o łącznej długości 159 m. W szczególności zadanie przewiduje budowę:
– kanału o długości 50,7 m i dwóch przyłączy (sięgaczy) o długości 7,4 m w drodze bocznej od ulicy Kusocińskiego (dzielnica Błeszno);
– kanału o długości 70,5 m i czterech przyłączy o łącznej długości ok. 15 m w rejonie ulic Skalnej (dz. Mirów);
– kanału o długości 153 m i pięciu przyłączy (38 m) na odcinku ulicy Sikorskiego między Św. Krzysztofa a Św. Rocha (dz. Częstochówka-Parkitka);
– kanału o długości 300,5 m i ośmiu przyłączy (42 m) w ulicach Muszyńskiej i Limanowskiej (dz. Lisiniec);
– kanału o długości ponad 195 m i czterech przyłączy o długości ok. 14,3 m w ulicy Małopolskiej (dz. Częstochówka-Parkitka).

Po zakończonych przetargach realizacją odcinków kanalizacji sanitarnej w ul. Skalnej, Muszyńskiej-Limanowskiej oraz Małopolskiej zostaną powierzone firmie Instalatorstwo Sanitarne C.O. i Gaz INSTALWOD z Częstochowy (odpowiednio za kwoty 43 tys. zł, 205 tys. zł oraz 103 tys. zł). Wykonawcą odcinka w ulicy bocznej od Kusocińskiego będzie częstochowska ECO-BUDOWA, zaś kanał w ul. Sikorskiego zostanie zbudowany przez TEL-BRUK, obie te firmy pochodzące z Częstochowy i wycenione na kwoty 77,5 tys. zł oraz 343 tys. zł.

Realizacja zamówień ulic bocznych od Kusocińskiego, Skalnej i Małopolskiej będzie zakończona w ciągu 5 miesięcy od momentu podpisania umów wykonawczych, natomiast realizacja zamówień ulic Sikorskiego, Muszyńskiej i Limanowskiej w ciągu 6 miesięcy.

Pulę środków budżetowych przeznaczoną na realizację Inicjatyw Lokalnych będą stanowić fundusze samorządu terytorialnego. Dzięki współpracy samorządu z mieszkańcami będzie możliwość wspólnego realizowania zadań publicznych, które mają służyć dobrobytowi społeczności lokalnej.


Na podstawie aktualności z serwisu: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.