Nauka i Technika

Kreatywność w reklamie w Częstochowie: Ogólnopolska Olimpiada

Zespół Szkół im. W. S. Reymonta zaproponował niezwykły pomysł – nową, branżową olimpiadę dla młodzieży szkół średnich oraz znalazł wykwalifikowanego organizatora – Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Kierunek technika reklamy w szkole ,,RE:ymoncie” jest bardzo popularny wśród młodzieży, szukającej odpowiedniego miejsca do nauki. Jest to wymagająca profesja, która wymaga od swoich przedstawicieli twórczego i abstrakcyjnego myślenia, rozwijanie umiejętności artystycznych, organizacyjnych oraz handlowych. Pracownicy w tej branży mają przed sobą długą, obiecującą przyszłość.

Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. W. S. Reymonta postrzega potrzebę zapewnienia młodzieży dostępu do nowych możliwości rozwoju i poszerzenia wiedzy poprzez udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności z Zakresu Reklamy „Kreatywni w Reklamie”. Do tej pory uczniowie mogli się zapisać jedynie do olimpiad z wiedzy o ekonomii, jednakże nie zawsze odpowiadały one treściom i umiejętnościom przekazywanym w szkole. W ,,RE:ymoncie” powstał więc pomysł, aby wypełnić tę lukę, oferując uczniom i uczennicom możliwość startu w olimpiadzie z reklamy, która ma na celu zachęcanie do samodzielnego poszerzania wiedzy, odkrywania nowych źródeł informacji oraz nakreślenia perspektywy dalszej edukacji i kariery zawodowej. Dla najlepszych przewidziano także nagrody, takie jak zwolnienie z pisemnej części egzaminu zawodowego.

Olimpiada jest doskonałą okazją do promowania szkoły i zapewnienia jej wysokiej pozycji w krajowych rankingach edukacyjnych. Wspieranie młodzieży w wyborze dalszej ścieżki zawodowej jest kluczowe, aby zapewnić im lepszą przyszłość. ,,RE:ymont” wspiera to przedsięwzięcie, aby pomóc w utrzymaniu wysokich miejsc w rankingu ,,Perspektywy”, wspierając tym samym rozwój edukacji w Polsce.

Dyrektor szkoły Dariusz Zając postanowił rozwijać współpracę ze światem akademickim i zaproponował Wydziałowi Nauk o Zdrowiu UJD i Klinice Primoderm prowadzenie w szkołach średnich profilaktyki zdrowotnej dotyczącej czerniaka (akcja pod hasłem ,,30/2/1”). Kolejnym krokiem było przedstawienie pomysłu Olimpiady Wydziałowi Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, który ostatecznie przyjął odpowiedzialność za jej organizację i przeprowadzenie zgodnie z regulaminem. W ramach współpracy Wydział zajmie się również komunikacją z uczestnikami, szkołami oraz promocją Olimpiady. Dodatkowo, będzie mógł zaprosić do współpracy partnerów, takich jak media, organizacje pozarządowe i eksperckie, a także sponsorów.

RE:ymont miał już okazję udowodnić swoją wartość w oczach środowiska akademickiego, jako twórca projektu edukacyjnego „Pszczoła w mieście” (obecnie odbywa się jego druga edycja, współfinansowana przez Invest in Czestochowa) oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Reklamy Społecznej „Trzy światy” (aktualnie trwa druga edycja, łącząca konkursy na film i plakat). Ponadto klasa patronacka z zawodu technik reklamy działa w szkole już od dwóch lat.

Uruchomienie projektu „Kreatywni w Reklamie” stało się możliwe dzięki współpracy kilku nauczycieli ,,RE:ymonta”, pracowników naukowych Wydziału Zarządzania PCz oraz dziekana tego wydziału – dr hab. inż. Iwonę Otolą, prof. PCz. Całość została także wsparta przez naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy – Rafała Piotrowskiego. Dodatkowe wsparcie zapewnione zostało przez Polską Agencję Rozwoju Przemysłu, poprzez powołanie Rady Sektorowej ds. Kompetencji Komunikacji Marketingowej, do której należy szkoła. Olimpiada objęta została honorowym patronatem prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka oraz dziekana Wydziału Zarządzania PCz dr hab. inż. Iwoną Otolą, prof. PCz.

Uczestnicy konkursu mają okazję rywalizować na trzech poziomach. Na pierwszym etapie odbywa się on w szkołach, drugi zaś odbywa się zdalnie za pośrednictwem platformy Komitetu Głównego, a ostatni na miejscu, w siedzibie tegoż Komitetu. Wszystkie etapy są indywidualne i polegają na rozwiązywaniu testów wiedzy (a w III etapie także na sprawdzianie ustnym).

Po powołaniu odpowiednich gremiów i przesłaniu do resortu edukacji i nauki niezbędnych dokumentów, Olimpiada została wpisana do oficjalnego terminarza wydarzeń tego rodzaju na bieżący rok szkolny, a także uwzględniona w komunikatach ministerialnych dotyczących turniejów uprawniających do zwolnienia z części pisemnej egzaminu zawodowego w tym i następnym roku szkolnym.

Strona www Olimpiady została stworzona, aby dostarczyć uczestnikom niezbędnych informacji, regulaminu, programu, harmonogramu oraz wymaganej dokumentacji.

RE:ymont z dumą prezentuje swój największy sukces w postaci powstania branżowego turnieju. Liczymy na duży odzew ze szkół z całej Polski, który pozwoli na promocję Częstochowy jako centrum nowoczesnego szkolnictwa.


Źródło: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.