Polityka

Małoletni wspierani: Nowe środki bezpieczeństwa dla młodych ludzi

Ministerstwo Sprawiedliwości wspólnie z Zespołem do spraw przeciwdziałania przestępczości przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę osób małoletnich z dumą przedstawia dotychczasowe osiągnięcia w walce o ich bezpieczeństwo. 6 listopada br. odbyło się kolejne spotkanie Zespołu, podczas którego omówiono dotychczasowe sukcesy i wyznaczono kierunki działań mających wzmacniać ochronę małoletnich.

Minister Sprawiedliwości powołał w sierpniu 2021 r. zespół pod kierownictwem wiceministra Marcina Romanowskiego, aby zająć się naglącymi problemami w branży prawniczej.

Po wielu miesiącach ciężkiej pracy, zespół Marcina Romanowskiego osiągnął zamierzony rezultat, który został pozytywnie oceniony przez Ministra Sprawiedliwości. Wiceminister podziękował wszystkim członkom zespołu za ich wkład w dążeniu do tego sukcesu.

W ramach Zespołu zaangażowano przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości oraz specjalistów z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Komendy Głównej Straży Granicznej, NASK PIB/Dyżurnet.pl, Biura Rzecznika Praw Dziecka oraz Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15.

W dniu 17 października 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę dotyczącą Krajowego Planu Przeciwdziałania Przestępstwom Przeciwko Wolności Seksualnej i Obyczajności na Szkodę Małoletnich, który został zaprojektowany przez grupę specjalistów.

Plan jest realizacją „ustawy Kamilka”, która została złożona w Sejmie po śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. W lipcu 2020 r. Sejm przyjął nowe przepisy, mające na celu stworzenie ogólnopolskiej strategii walki z przestępczością seksualną wobec dzieci. Przyjęty przez rząd plan zakłada kompleksowe, interdyscyplinarne wzmocnienie systemu ochrony przed przestępstwami seksualnymi. W ramach tego planu wdrożone zostaną m.in.:

Aby skutecznie zapobiegać przestępczości seksualnej, zalecamy skoordynowaną analizę zagrożeń oraz program edukacyjny skierowany do różnych grup społecznych, takich jak młodzież, rodzice, nauczyciele. Ważnym elementem jest również szkolenie z zakresu rozpoznawania symptomów krzywdzenia dzieci oraz udzielania im pomocy i wsparcia. W celu wzmocnienia efektów działań należy zapewnić specjalizację dla funkcjonariuszy organów ścigania, sędziów i prokuratorów. Ważnym aspektem jest również stworzenie bazy danych, która ułatwi wykrywanie zakazanych treści w Internecie. Ponadto, należy zadbać o kompleksowe wsparcie dla ofiar przestępstw seksualnych oraz ich rodzin. Ważne jest również wzmocnienie działań terapeutycznych i profilaktycznych oraz działania mające na celu ujawnianie przestępstw seksualnych wobec dzieci. Wreszcie, zalecamy poszanowanie prywatności i godności osób pokrzywdzonych, zapewniając etyczny przekaz medialny.

Czas określony przez ustawę Kamilka do końca realizacji zadań wyznaczonych dla Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich dobiegł końca. Mimo to, wspólne działania nie zostaną wstrzymane, gdyż zespół będzie kontynuował swoją pracę w celu ochrony dzieci i młodzieży.

Wiceminister Marcin Romanowski podkreślił, że ochrona dzieci jest ważną kwestią, z którą związana jest odpowiedzialność wszystkich, i zadeklarował działania ponad podziałami politycznymi.

W odpowiedzi na to, PAP SA oświadczyło, że wszelkie komunikaty publikowane w ich serwisie są przedstawiane bez żadnych zmian w treści i są w pełni odpowiedzialne za ich treść.


Źródło wiadomości: pap-mediaroom.pl

Częstochowa to miasto na prawach powiatu w północnej części województwa śląskiego. Jest położona nad rzeką Wartą. Częstochowę zamieszkuje ponad 200 000 mieszkańców co daje jej 13 miejsce pod względem liczby ludności.